Ny styreleder i Oikos

10.04.2016
Et samlet landsmøte i Oikos – Økologisk Norge, valgte denne helga Jostein Trøite fra Skogn i Nord-Trøndelag som ny styreleder. Økobonde Stina Mehus fra Frogn i Akershus ble valgt inn som nytt medlem i landsstyret.

Med taktfast applaus ble trønderen Jostein Trøite fra Skogn valgt til ny styreleder av et samlet Oikos-landsmøte i Skien denne helga.
Styreleder gjennom to år, Olav Arnar Bø fra Sogn, hadde sagt fra seg gjenvalg og takket varmt for seg. Han ble hjertelig takket for innsatsen og samarbeidet av daglig leder Regine Andersen.

DSC 0601

Solid og erfaren trønder
Agronom, bonde, statsviter, økonom, lærer og lokalpolitiker i kommunestyre, formannskap og fylkesting.
Oikos sin nyvalgte styreleder, Jostein Trøite fra Skogn i Nord-Trøndelag har lang og bred erfaring og solid ballast.

I tillegg har han vært tillitsvalgt i flere av landbrukets organisasjoner.
Han er nå pensjonert fra bondeyrket, men holder fortsatt koken og gleder seg til oppgaven som leder i en organisasjon i rivende utvikling.

DSC 0605

Ung og allsidig økobonde
Som nytt styremedlem valgte Oikos-landsmøtet økobonde Stina Mehus fra Frogn i Akershus.
På Eiketoppen gård har hun siden 2008 bygget opp produksjonen.
Der driver hun allsidig økologisk produksjon med sau, verpehøns, ammeku, bær og bier og tar imot skoleklasser på besøk.

Mehus har erfaring fra tillitsverv i flere av landbrukets organisasjoner, og hun er særlig opptatt av å bidra til å øke produksjonen av norske økologiske produkter og god kontakt mellom bonde og forbruker.

Yster og forsker
Landsmøtet samlet seg om flere dyktige fagfolk som også går inn i styret. Lise Brunborg fra Rogaland kommer inn som 1. vara og Lillian Strand fra Sør-Trøndelag blir ny 3. vara.
Lise Brunborg er byjente med mastergrad i hvit geitost. Hun har erfaring som kokk, prosjektleder og produsent på nysirkus og var blant initiativtakerne til Oslo Kooperativ. Hun er sekretær for Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, og hun eier og driver det økologiske Stavanger Ysteri.
Lillian Strand har utdanning i samfunnsøkonomi og statsvitenskap, har en mastergrad fra Cornell University i USA og er stipendiat ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst ved NTNU, der hun tar doktorgrad på bruk av tre i byggenæringen. Hun deltok i oppstarten av Medalhus Andelslandbruk, der hun og familien er aktive andelsbønder. Hun har solid organisasjonserfaring og ivrer særlig for å styrke båndene mellom bønder og forbrukere.

Inspirerende
Etter et engasjert og inspirerende Landsmøte, med mer enn 70 deltakere, går organisasjonen løs på en rekke inspirerende og krevende arbeidsoppgaver for å fremme det økologiske landbruket i Norge.
– Jeg vil takke Landsmøtet 2016 for tilliten og legger meg umiddelbart i selen. Heldigvis er vi mange til å dra lasset og vi har allerede god fart, sa den nyvalgte styrelederen Jostein Trøite etter valget.

Ønsker innspill
Trøite understreket også medlemmenes betydning for utviklingen i det økologiske landbruket.
– Jeg ønsker å få innspill fra alle våre medlemmer, sa han. – Som demokratisk felles medlemsorganisasjon for både forbrukere og bønder, er vi i god vekst. Vi har en medlemsmasse med bred kompetanse, noen graver i kompost, noen graver i forskning og mange gjør begge deler.
Til sammen utvikler vi et sterkt lag som kan lede an i det virkelige grønne skiftet som må komme, avslutter den nyvalgte styrelederen.


Landsmøtet 2016 vedtok følgende uttalelser:

Betal lik pris til økoprodusenter over hele landet

Landbruksministeren har rett

Styret i Oikos - Økologisk Norge for landsmøteperioden 2016-17

Styreleder Jostein Trøite

Nord-Trøndelag

1 år. Ny

Nestleder Tove Hoppestad

Telemark

1 år. Gjenvalgt

Mette Goul Thomsen

Hedmark

2 år. Gjenvalgt

Eric Brinkhof

Hedmark

2 år. Gjenvalgt

Linda Jolly

Oslo

1 år. Rykket opp fra 1. vara

Stina Mehus

Akershus

2 år. Ny

Ole-Jacob Christensen

Oppland

Ikke på valg

1. vara: Lise Brunborg

Oslo

1 år. Ny.

2. vara: Camilla Ek

Østfold

1 år. Gjenvalgt

3. vara: Lillian Strand

Sør-Trøndelag

1 år. Ny.

Fra venstre: Eric Brinkhof, Linda Jolly, nyvalgt styreleder Jostein Trøite, nyvalgt styremedlem Stina Mehus og nestleder Tove Hoppestad. Øvrige styremedlemmer var ikke til stede da bildet ble tatt.

Tekst: Marit Grinaker Wright
Foto: Emma Gerritsen/Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere