Ny viten om økologi

30.04.2015
Ei bok med resultater fra nyere forskning innen økologisk landbruk, er nettopp utgitt i Danmark. Resultater fra både nasjonale og internasjonale prosjekter presenteres i boka. Du kan laste den ned via link nederst på siden.

Økologisk landbruk er i utvikling. Nå er det nylig gitt ut en bok der resultater fra to store forskningsprogram blir presentert. Visste du for eksempel at fôrmel av fluelarver kan gi viktige aminosyrer til høns? Eller at urter kan brukes til konservering av kjøttprodukter, i stedet for syntetiske stoffer?


Løser konkrete utfordringer

De nasjonale forskningsprosjektene har tatt utgangspunkt i konkrete utfordringer i økologisk sektor. Det har vært et mål å skape et samspill mellom forskerne og de som skal ta i bruk de nye kunnskapene og teknologien som er utviklet i prosjektene.

Det har vært arbeidet med spørsmål innen planteproduksjon, både til mat og fôr. Det har også blitt arbeidet med ulike husdyrproduksjoner, blant annet storfe, fjørfe, gris og fisk. Noen prosjekter har hatt fokus på videreforedling og omsetning av produktene.


Nyttig for hele matsektoren

Et annet mål har vært at forskningen skulle komme hele matvaresektoren til nytte, både den økologiske og konvensjonelle. Det har vært tre overordnede tema: vekst, troverdighet og utvikling av robuste systemer.


Robust utvikling

Danske landbruksmyndigheter har skjønt poenget med økologisk landbruk. Derfor bevilger de penger til forskning og utvikling av økologisk landbruk, en forskning som også kommer det konvensjonelle landbruket til gode. I forordet i boka, har danskenes landbruks- og matminister Dan Jørgensen skrevet:

- En vesentlig bakgrunn for Danmarks førerposisjon er, at vi hele tiden forsker i at gjøre det økologiske landbruket bedre og adresserer de utfordringene produksjonen har. Ny viten og teknologi er nødvendig, hvis vi skal nå i målet om en fordobling av det økologiske arealet – og generelt sikre en fortsatt dynamisk, innovativ og robust utvikling av økologien – og vi vet at forskningen rent faktisk gjør en forskjell.


Grønt utviklingsprogram

Prosjektene har alle vært finansiert av Fødevareministeriet, gjennom Grønt Udviklings- og Demonstrasjonsprogram (GUDP). De nasjonale prosjektene har vært finansiert av programmet Organic RDD, som omfattet i alt 92 mill. danske kroner.


Ny viden om økologi ICROFS og Organic RDD og CORE OrganicInternasjonal forskning

De internasjonale prosjektene er del av det europeiske forskningsprogrammet CORE Organic, hvor forskningsmidlene er nasjonale og samarbeidet støttes av EU. Den nasjonale delen av de ti første prosjektene hvor danske forskere har deltatt, har hatt et budsjett på knappe 20 mill. danske kroner. Sju av disse prosjektene presenteres i boka.

Det er ICROFS, «Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer», som har utgitt boka. Den kan lastes ned som pdf her:

«Ny viten om økologi. Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015»

Vil du følge med på forskningsnyheter fra ICROFS, finner du det HER

Annonsører

Samarbeidspartnere