Nye lokallag i Sunnfjord og Lørenskog

04.04.2016
Vinteren hadde ennå ikke helt sluppet taket da økomiljøet i Sunnfjord den 24. februar var samlet i Førde til sitt første årsmøte siden 2008. En måned senere var det stiftelsesmøte for Oikos Lørenskog Økolag (bildet).

- Det er svært gledelig med det store engasjementet vi nå opplever på grasrota, sier Elin Rømo, organisasjonsrådgiver i Oikos-Økologisk Norge. Interessen for økologisk mat er stadig stigende.
Oikos har doblet medlemstallet i løpet av de to siste årene og vi har så langt i 2016 hatt flere saker med stor mediedekning, ikke minst knyttet til Landbrukets ØKOLØFT.
- Aktive og engasjerte medlemmer i lokallagene er vår viktigste ressurs. Samspillet mellom dem og Oikos sentralt er grunnlaget for alt arbeidet vi gjør, fortsetter Grande.

Oikos Sunnfjord

Kommunesammenslåing er et hett tema i Sunnfjord i disse dager. Mange er i tvil om storkommune er veien å gå, men økologisk er regionen allerede samlet. På årsmøtet 24. februar, der 10 personer var samlet, ble Knut Vebjørnsen valgt til leder. Han var med og startet Sunnfjord Økologiske Landbrukslag (SØLL) i 1992, og har lang fartstid i det økologiske miljøet, bl.a. med styreverv både i NØLL og deretter i Oikos. Med seg i styret har han fått Nina Lisbeth Bottolfsen, Nadine Verena Ranke, Harald Eriksen og Synnøve Nyhammer. Leder i Oikos Olav Arnar Bøe deltok også på møtet.

sunnfjord lokallag

Oppstart av andelslandbruk i Førde, som nå har fått 32 medlemmer, var starten på gjenopplivingen av Oikos Sunnfjord. Ca 50 Oikos-medlemmer har tilhørighet til laget, og de satser i første omgang på aktiviteter som utflukt til villsau-gård og sopptur for å skape et felles miljø for disse.

Oikos Lørenskog Økolag
Lokallaget på Lørenskog ble stiftet 31. mars 2016 på Lørenskog bygdemuseum. Det var 15 medlemmer tilstede, og fra Oikos sentralt deltok leder Regine Andersen og Elin Rømo Grande.  Mette Oswold ble valgt til leder i et styre bestående av Birgitte Bernås, Emilie Eirin Bergseng, Vibeke Landsem, Norunn Bell og Hege Uthaug Pedersen. For alle økologiske menn i Lørenskog og nærliggende kommuner er det verdt å merke seg den høye kvinneandelen.

Engasjementet på stiftelsesmøtet var stort, og grupper for birøkt, høns og dyrking er allerede etablert. Elin er svært fornøyd med utviklingen.
- Det er gledelig at vi nå får et lokallag i dette området, der by og tett befolkede områder ligger så nær inntil et aktivt landbruksmiljø, sier hun. - Det gir spennende muligheter.
I løpet av våren ligger det også an til at et nytt fylkeslag ser dagens lys i Oslo/Akershus. Det vil styrke det politiske arbeidet, og bli en viktig ressurs og samarbeidspartner for Oikos sentralt.

- Vi ønsker de nye lokallagene hjertelig velkommen, og ser fram til gjensidig inspirasjon og samarbeid, avslutter organisasjonsrådgiver Elin Rømo Grande.

Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Lokallagene

Annonsører

Samarbeidspartnere