Nye regler gir flere spisesteder med økologisk mat

04.02.2013
Kravet om at de som serverer eller selger økologisk mat må være forhåndsgodkjent av Debio etter eget regelverk faller nå bort, forteller LMD i en pressemelding. -Denne forenklingen åpner for langt mer økologisk mat i restauranter og storkjøkken, sier daglig leder Regine Andersen i Oikos – Økologisk Norge. Videre tror hun det vil det hjelpe spisestedene med å synliggjøre hvor mye økologisk mat de bruker, selv når ikke alt er økologisk.

Hun håper nå på at den nye Debio-ordningen med merking av mat på restauranter og i storkjøkken vil bli populær. Denne ordningen legger opp til merking etter hvor mye av maten som er økologisk, slik det også gjøres i Danmark.

Vedum mener endringen fører til mer økologisk mat

- Jeg ønsker å stimulere til økt bruk av økologiske produkter i serveringsbransjen. Endringene vi nå gjennomfører vil gjøre det enklere og redusere kostnader for dem som vil ta i bruk og synliggjøre økologisk mat i storkjøkken, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Ja til forenkling, men fortsatt behov for kontroll

-Vi ser at ordningen som har vært med økologisk godkjenning av storkjøkken ikke har fungert så godt som ønskelig, og tror den nye ordningen betyr at langt flere spisesteder og storkjøkken vil velge å bruke økologisk mat, sier Regine Andersen. -Det er flott. Vi er likevel litt usikre i forhold til gjennomføringen fordi restaurantbransjen dessverre er kjent for ikke alltid å følge regelverk like bra. Derfor ber vi om at det etableres ordninger med årlige inspeksjoner og uvarslede kontroller, slik at folk kan ha tillit til at det er økologisk mat de kjøper når det står på menyen, sier Regine Andersen i Oikos – Økologisk Norge.

Utdrag av LMD i sin pressemelding: Forenkling for økologisk storkjøkkenvirksomhet

Dagens krav om at tilbereding og servering av økologisk mat i storkjøkken, restauranter og lignende virksomheter må være en del av den offentlige kontrollordningen for økologisk produksjon, faller nå bort.

Det nye EU-regelverket om økologisk produksjon, omfatter ikke tilberedning og servering av økologisk mat i storkjøkken, restauranter og lignende virksomheter, men åpner for at det kan fastsettes nasjonale bestemmelser på området. Det nye EU-regelverket er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men utkast til nytt økologiregelverk som skal gjennomføre det har vært på høring. I høringsrunden ble det spesielt bedt om høringsinstansenes syn på hvorvidt det burde fastsettes nasjonalt regelverk på dette området.

Mattilsynet anbefalte etter høringen at det ikke etableres et særskilt nasjonalt regelverk for storkjøkken som benytter økologiske varer. Tilsyn med forbruk av økologiske produkter i storkjøkken og lignende virksomheter, bør etter Mattilsynet vurdering isteden integreres med tilsynets øvrige tilsynsaktivitet i forhold til redelig omsetning i storkjøkken.

Landbruks- og matdepartementet har nå bedt Mattilsynet om å forskuttere de endringene som vil komme med det nye regelverket, når det gjelder økologisk storkjøkkenvirksomhet.

Debio har nylig etablert et privat regelverk og en merkeordning for serveringssteder med bronse-, sølv- og gullmerking. Serveringsmerkene som viser hvor stor del av maten på menyen som er økologisk, skal løfte frem spisesteder som satser på økologiske råvarer. Endringene vil føre til at virksomheter nå lettere kan benytte denne merkeordningen.

Debios nye økologiske merkeordning for storkjøkken

Dette har Debio skrevet sist høst om sin nye anbefalte registreringsmodell for økologisk mat:

Debios serveringsmerker viser frem spisesteder som satser på rene, naturlige og økologiske råvarer.

I løpet av høsten dukker Debios serveringsmerker i gull, sølv og bronse opp på spisesteder over hele landet. Serveringsmerkene viser hvor stor del av maten på menyen som er økologisk, og skal løfte frem spisesteder som satser på økologiske råvarer.

- Denne merkeordningen er etterspurt fra flere hold, og vi har stor tro på at dette kan være med å øke omsetningen av økologisk mat i storkjøkken, sier Magne Rasmussen i Debio.

I dag er det allerede 128 spisesteder rundt om i Norge som er godkjent for å servere økologisk mat merket med den velkjente grønne Ø-en. Dette gjelder både restauranter, caféer, hoteller, kantiner og andre spisesteder. Alle disse vil med enkle grep kunne ta i bruk de nye serveringsmerkene. Det er den samme godkjenningen som ligger til grunn, men spisestedene må i tillegg kunne dokumentere hvor mye økologisk mat de setter på menyen.

- Serveringsmerkene gir en ekstra tyngde til spisesteder som bevisst satser på økologiske råvarer over tid. Det grønne Ø-merket skal kun brukes i tilknytning til den enkelte økologiske retten eller ingrediensen, mens serveringsmerkene kan vises frem i døra, på menyen, på hjemmesider og brukes i den generelle markedsføringen av spisestedet, sier Rasmussen.

Lignende ordninger er allerede etablert i Danmark og Sverige. Gull-, sølv- og bronsemerkingen representerer de tre ulike nivåene det er mulig å legge seg på.

Gull: Minst 90 prosent av innkjøpssummen for mat består av godkjente økologiske produkter.

Sølv: Minst 50 prosent av innkjøpssummen for mat består av godkjente økologiske produkter.

Bronse: Minst 15 prosent av innkjøpssummen for mat består av økologiske produkter. Alternativt kan 15 ulike økologiske produkter brukes til enhver tid.

Vil ha med det offentlige

En ny veiledning fra Difi gjør det enklere enn før å kreve økologisk mat i offentlige virksomheter. Tanken bak denne er å bidra til regjeringens nasjonale målsetting om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020.

- Målet om 15 prosent samsvarer med kravet til en økologisk bronsemedalje, og slik sett håper vi at den kan bli en motivasjon for offentlige virksomheter. Det er en måte å vise at man går i front for å oppnå de nasjonale målene knyttet til økologisk mat, sier Rasmussen.

Spisesteder som ønsker å ta i bruk serveringsmerkene finner mer informasjon om ordningen på www.debio.no/servering.

The Nighthawk  Diner på Grünerløkka drives av Jan Vardøen og har mye økologisk kjøtt på menyen.  Foto: Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere