Nysgjerrig på Organic 3.0 - framtidas økologiske landbruk?

08.02.2017
2. mars arrangerer EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) seminar om framtidas økologiske landbruk. De tar utgangspunkt i Organic 3.0 fra IFOAM, den internasjonale paraplyorganisasjonen for økologisk landbruk. EPOK har utarbeidet en svensk kortversjon av denne som har fått tittelen Eko 3.0.

EPOK arbeider med kunnskapsformidling og kommunikasjon samt initierer og samordner forskning og utdanning innen økologisk landbruk og økologisk mat i Sverige. Foredragsholder ved seminareet er Niels Halberg, direktør ved ICROFS (International Centre for Research on Organic Food Systems) i Danmark. Du trenger ikke reise til Ultuna for å få med deg seminaret. Det streames på nett. Linken finner du her

Det økologiske landbrukets bidrag til fellesgoder
I innledningsforedraget tar Niels Halberg utgangspunkt i en dansk sammenfatning fra 2015, av kunnskap knyttet til det økologiske landbrukets bidrag til fellesgoder. Hvilke muligheter og hvilke begrensninger finnes for at kunnskap og forskning innenfor økologisk matproduksjon kan bidra til løsninger på framtidas utfordringer?

Paneldebatt
Etter innlegget fra Halberg vil forskere fra SLU slippe til med innlegg med utgangspunkt i spørsmålene:

- hvordan ser jeg på framtida for økologisk landbruk?
- hva er de viktigste utfordringene for et bærekraftig økologisk landbruk?
- hvordan kan forskning bidra til økt bærekraft i økologiske mat- og landbrukssystemer?
- trenger vi endringer i regelverk og sertifiseringssystemene?

Seminaret avsluttes med paneldebatt der Elin Röös fra SLU vil være ordstyrer. I panelet sitter Niels Halberg, ICROFS, Göran Bergkvist, Erik Steen Jensen, Carl-Johan Lagerkvist, Pernilla Tidåker og Anna Wallenbeck fra SLU.

Link til invitasjonen her

NJF-konferanse i Finland
Det økologiske landbrukets rolle i framtidig matproduksjon er også tema for en konferanse i Mikkeli, Finland i juni. Her er NORSØK medarrangør.


Organic 3.0 og Eko 3.0
Prosessen med "Organic 3.0 for truly sustainable farming & consumption" startet ifølge IFOAM allerede i 2010 på et møte i Schleswig Holstein der utgangspunktet diskusjonen var «R-evolution of Organic Agriculture – Organic 3.0».

Mot slutten av det 19. århundre var det mange som begynte å reagere på de negative konsekvensene av utviklingen innenfor matproduksjon. Denne fasen beskrives som Organic 1.0. Organic 2.0 startet tidlig på 70-tallet med blant annet med opprettelse av interesseorganisasjoner, etablering av regelverk og kriterier og ikke minst formuleringen av de grunnleggende prinsippene for økologisk landbruk.

Organic 3.0 er betegnelsen på prosessen som skal lede fram til en beskrivelse av hvordan vi vil at økologisk matproduksjon skal utvikle seg i framtida og strategier for å komme dit. Første versjon av notatet ble publisert i 2015. Det er resultatet av en prosess med bidrag fra flere økologiske tenketanker og debatter under internasjonale kongresser i regi av IFOAM.

"Eko 3.0 – Nästa steg for ekologiskt lantbruk" bygger på Organic 3.0 og fyller i tillegg ut med refleksjoner rundt hva dette vil bety for landbruk og matproduksjon i Sverige. Den er et godt alternativ til å lese hele publikasjonen om Organic 3.0 fra IFOAM. Organic 3.0 har et globalt utgangspunkt. Eko 3.0 trekker det ned til hva dette kan komme til å bety i Sverige.

SOAAN
Sustainable organic agriculture action nettverk (SOAAN), ble etablert av IFOAM i 2012. De beskrives som en tenketank for “true cost accounting, true value & fair pricing. I tillegg til å være sentrale I arbeidet med Organic 3.0 har de utarbeidet "The Best Practice Guideline for Agriculture and Value Chains» som regnes for å være et sentralt dokument for økologisk landbruk.


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Niels Halberg / purefoto

Annonsører

Samarbeidspartnere