Nytt og gratis økomatstudium i Nesna og på nett

03.02.2010
Det blir oppstart på studiet i økologisk mat og matproduksjon i Nesna nå februar, sier Dag-Arild Berg, koordinator for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter ved Høgskolen i Nesna. Det er for eksempel et ypperlig tilbud til ansatte i barnehager og på skoler, men også for bønder som vurderer om de skal legger om fra konvensjonell til økologisk drift, sier han til Helgelands Blad.

Kveldsstemning ved inngangen til Høgskolen i Nesna. Høgskolens bilde. 

Flott tilbud sier Oikos

  -I Oikos er vi glade for dette tilbudet og mener der er en flott mulighet for mange til å bygge opp kompetanse rundt økologisk mat og matproduksjon, sier daglig leder Reidar Andestad.  At kurset går over nettet med noen få fysiske samlinger, gjør det enkelt å delta selv for i utgangspunktet travle mennesker.

 

Håper på flere

Det forestående studiet er det første i sitt slag i Norge, og resultat av at Nesna er utpekt til foregangskommune når det gjelder produksjon og bruk av økologiske matvarer her i landet.

 

- Vi ønsker å gjennomføre studiet blant annet fordi det er et pilotprosjekt. Det er forøvrig fortsatt mulig å søke om opptak, forteller Dag-Arild Berg, som håper flere benytter seg av tilbudet. Han understreker at studiet ikke er innrettet mot produksjon av mat, men beregnet på alle som ønsker å vite mer om økologisk landbruk og økologisk mat.

 

 

Samarbeid

 

Studiet er resultat av et samarbeid mellom Nesna kommune, høyskolen og Bioforsk Nord Tjøtta. Det er åpent for interesserte fra hele landet. Flertallet av søkerne er imidlertid fra Helgeland, men Berg forteller også om interesse fra Trøndelag. Den første av fire studiesamlinger skal gjennomføres i midten av februar, skriver Helgelands Blad.

 

Les hele saken hos Helgeland blad

 

Her er fasaden på Høgskolen i Nesna, den første samlingen på det nye økologiske studiet er planlagt gjennomført på et økologisk gårdsbruk.  Høgskolens bilde.

 

Slik presenterer Høgskolen i Nesna tilbudet

 

Målgruppe

Hovedmålgruppe er ansatte i dagligvarebutikker, kantiner, barnehager og skoler. Studiet passer også for bønder og andre som er interessert i å lære mer om økologisk mat. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og relevant yrkeserfaring eller høyere utdanning.

 

Mål

Studenten skal gjennom studiet få grunnleggende kunnskap om hvordan økologiske produkter blir produsert i forhold til konvensjonelle produkter, betydningen av Ø-merket og hvordan ta i bruk økologiske produkter dersom en virksomhet ønsker å servere økologisk mat (Debio regler), hvilke fordeler økologisk mat har ut fra et miljø-, helse-, dyrevelferds-, økonomi- og sosialt perspektiv.

 

Pris

Studiet er gratis, men utgifter til semesteravgift, litteratur, reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene må dekkes av den enkelte student.

 

 

Innhold i studiet

 

Undervisning

Studiet organiseres som deltidsstudium - lagt til rette for studenter som er i arbeid, med fire samlinger i vårsemesteret 2010.

Studiesamlingene legges til HiNe unntatt førstegangs samlingsdag som legges til lokale økologiske produsenter i Nesna kommune.

Informasjon og korrespondanse med den enkelte student vil studieledelsen, så langt det er mulig, å utveksle via elektronisk post. Studiet krever at studenten har tilgang på en elektronisk postadresse.

 

Oppstart

Studiet starter opp med første samling i februar 2010. Nærmere informasjon om sted og dato sendes ved opptak.

 

 

Klasserom på nett

Alle studier ved Høgskolen i Nesna har sitt eget klasserom på nett. Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om alt som skjer i klassen din, og på Høgskolen i Nesna. Her finnes oppslagstavler og chatterom der du kan ha kontakt med medstudenter og lærere, det finnes timeplaner og ukeoversikter, studiemateriell, informasjon fra utdanningsledere, faglærere, studiesjef og eksamenskontoret.

 

Les mer på sidene til Høgskolen i Nesna

 

Annonsører

Samarbeidspartnere