Nytt økologisk regelverk for vin fra 1.juli 2010

06.01.2010
Mange har fått seg en overraskelse når de finner informasjon om hvor mye kjemiske tilsettingsstoffer som brukes i vinproduksjonen og mengden sprøytemiddelrester som en kan finne i den konvensjonelle vinen. -Det er en hovedgrunn til at omsetningen av økologisk vin har steget kraftig hos Vinmonopolet siste året, sier Reidar Andestad i Oikos. I tillegg kommer at mange av de økologiske vinene skårer høyt på smak.

Piemonte er en vakker liten italiensk vinlandsby. Herfra kommer de kjente vinene Barolo og Barberesco.  Nå stiller EU enda strengere krav til økologisk vinproduksjon. Bildet fra in-italia.dk

Økovin og Vinmonopolet

Her er oppslaget i Aftenposten Din Mat 7.1.

 

Ikke varedeklarasjon på EU-vin

Kravet om varedeklarasjon på alle næringsmidler i EU er det gjort unntak for når det gjelder vin. EU har forlenget dette unntaket i 4 nye år etter press fra europeisk vinindustri,  derfor får du ikke basisinformasjon om tilsettingsstoffer på mange vinflasker.

 

Når det gjelder økologisk og biodynamisk vin har det vært strenge krav til dyrkingen i en rekke år, bl.a. at sprøytemidler og kunstgjødsel er forbudt. I det nye EU-regelverket for økologisk vinproduksjon har en nå fått på plass regler som gjelder prosesseringen av vin etter plukking.  Det betyr at forbrukerne kan ha enda større tillit til økologisk vin.

Vinkjeller

 

Nytt EU-regelverk for økologisk vin kommer

 

EUs økologiregelverk har fram til nå ikke dekket videreforedlingen av økologisk dyrkede druer til vin. Det har imidlertid eksistert en rekke ulike private standarder for foredlingsprosessen. Framstillingen av det som har blitt omsatt som økologisk vin har derfor variert mye. Nå skal området harmoniseres, skriver www.regjeringen.no.

 

Økologiske druer

Økologisk vin skal selvfølgelig framstilles av økologiske druer. Dette betyr blant annet at det ikke er brukt kjemiske sprøytemidler eller kunstgjødsel i dyrkingen. Men forskjellen mellom økologisk og ikke-økologisk vin ligger også i den videre foredlingsprosessen. Færre tekniske prosesser, prosesshjelpemidler og tilsetningsstoffer vil bli tillatt i framstillingen av økologisk vin, skriver regjeringen.no

 

Link til oppslaget på regjeringen.no

 

NRK FBI:  Vin med kreftfarlige stoffer

 Forbrukerinspektørene på NRK har laget et program om bl.a. kreftframkallende stoffer i konvensjonell vin.  Mer om dette på linken under som også viser en omfattende blogg etter programmet.

 

Her er link til FBI-programmet

Annonsører

Samarbeidspartnere