Nytt samarbeid i Trøndelag for omsetning av økologisk mat

14.05.2011
De tre samvirkebedriftene Naturkjøtt BA, ØkoLogisk MidtNorge SA og Økomat Innherred BA har inngått en avtale om samarbeid for å fremme økologisk omsetning utenfor dagligvarekjedene. Avtalen omhandler salg og markedsføringsarbeid og er en oppgave som er viktig for alle de tre avtalepartene. Daglig leder i Naturkjøtt BA, Berit Norstrøm er ansatt i 40 % stilling som salg- og markedsføringsmedarbeider for partene.

Her er morr fra Naturkjøtt BA i Trøndelag, nå vil det bli lettere å få tak i denne morren og en rekke andre lokalproduserte økologiske matvarer. Særlig satser de på salg utenfor dagligvarekjedene.  Foto: Oikos- Økologisk Norge


Vil opptre som som en aktør

Samarbeidsavtalen omfatter salg og markedsføringsarbeid, logistikk og arbeidskraft, sier daglig leder Berit Norstrøm. Målet er å opptre som en aktør slik at bestilling fra proffkunder vil la seg gjøre på en god måte. I første omgang retter vi oss mot videreutvikling av abonnementssalg til privatpersoner. Forventningene omkring avtalen er økt omsetning og økte marginer for alle de tre bedriftene slik at vi kan videreutvikles til en enhet som håndterer samspillet mellom produsent og kunde på en god måte. Vi legger vekt på å omsette det som kan skaffes av lokalproduserte varer, men er i noen grad avhengige av varer fra andre landsdeler og import for å betjene kundene hele året.

 

Fra til september

Handlingsplanen frem til september er videreutvikling av produkter, abonnementskunder skal få tilbud om å kjøpe kjøtt på regulær basis, vi ser på nye logistikkløsninger og arbeider systematisk med kvalitetssikring og forbedring av den tjenesten som leveres.

 

Bakgrunn

• Samarbeidsavtalen er inngått på bakgrunn av behov for å videreutvikle gode kanaler for omsetning av økologiske matvarer.
• Hoveddelen i videreutviklingen består av abonnementssalg.
Fakta:
• Naturkjøtt BA: landbrukssamvirke med ni andelseiere, produserer og videreforedler
økologisk storfekjøtt. www.naturkjott.no
• Levanger Kjøtt og Vilt AS ved Arnt Olav Grendahl er samarbeidspartner til Naturkjøtt BA
• ØkoLogisk MidtNorge SA : landbrukssamvirke med 20 andelseiere, produserer økologisk frukt og grønnsaker.
• Økomat Innherred BA: grossist og detaljhandelssamvirke, omsetter bredt spekter av økologisk mat. www.okomat.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere