Nytt styre vil videreutvikle Oikos

12.06.2014
Under landsmøtet i Steinkjer i mars ble det valgt nytt styre i Oikos. Styret har gjennomført sitt første møte og har gitt sin programerklæring: «Styret vil videreutvikle Oikos –Økologisk Norge som en faglig tung aktør innen økologisk forbruk og produksjon og som spydspiss for lokal norsk matproduksjon i pakt med naturens kretsløp, balanse og tålegrenser.»

Vi er snart halvveis i 2014 og styreleder Olav Arnar Bø er full av lovord om organisasjonen han styrer. –Jeg er godt fornøyd med hvordan administrasjonen håndterer daglige utfordringer, og hvordan organisasjonen på bred front jobber for at styrets programerklæring skal nås. Merkevaren Oikos blir stadig sterkere og vi får stadig større oppmerksomhet rundt økologisk mat og –produksjon.

Det nye styret
Bø ble valgt til ny leder i mars. Han har bakgrunn fra det økologiske landbruksmiljøet, både som lærer og rektor på Sogn Jord- og Hagebruksskule, som bonde i Vik og gjennom ulike verv i det økologiske landbruket.


Styrerepresentanter:
Geirmund Øglend (gjenvalgt nestleder) er økologisk mjølkebonde i Rogaland. Eric Brinkhof, gårdbruker på Ramme Gaard på Hvitsten i Akershus, og er i tillegg en ivrig birøkter. Han var styreleder i Biologisk-dynamisk Forening fram til årsmøtet 2014. Liv Heide, jobber i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. Hun har tidligere vært gårdsstyrer på Fosen folkehøgskole, med økologisk drift. Mette Goul Thomsen jobber ved Bioforsk på Apelsvoll i Oppland. Hun har doktorgrad innen ugrasregulering i økologisk planteproduksjon. Tove Hoppestad er fra Telemark og er daglig leder på Århus andelsgård, som drives overveiende økologisk. Stig Braathen er fra Solør i Hedmark og jobber til daglig i Statistisk Sentralbyrå. Camilla Ek (1. vara), bor i Kvæfjord kommune i Troms. Hun er prosjektleder for prosjektet: ‘Økt produksjon av økomelk i Nord-Norge’, i regi av Tine Nord. Anita Panman (2. vara, tidligere 1. vara) er fra Buskerud, er initiativtaker til Oikos’ lokallag i Sande og arbeider med prosjekter knyttet til økologisk satsning i storkjøkken. Olaug Bach (3. vara) er rådgiver i Norsk landbruksrådgiving i Sør-Trøndelag.

Styret Oikos 2014
Fra v. Tove Hoppestad, Anita Panman, Mette Goul Thomsen, Eric Brinkhof, Olav Arnar Bø, Geirmund Øglend, Stig Braathen, Olaug Bach og Liv Heide (Camilla Ek var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Annonsører

Samarbeidspartnere