Offentlige økologiske innkjøp øker i Sverige

18.11.2009
I Sverige har offentlige innkjøp av økologisk mat økt med 20 % i løpet av ett år. Det viser Ekomatcentrums siste undersøkelse.

- Oikos etterlyser en målsetting og tiltak for offentlige innkjøp av økologiske mat i Norge, sier daglig leder Reidar Andestad. Det er det viktigste grepet vi kan ta!

9,3 prosent av innkjøpene i Sverige var økologiske i 2008

Den økologiske andelen av matinnkjøp øker blant landets kommuner og fylker og det finnes ingen tegn på reduksjon.  I 2008 var 9,3% av innkjøpene økologiske. Både i Uppsala fylke og i Lund kommune har en allerede oppnådd regjeringens mål for 2010, om 25 % økologisk andel.

 

29 kommuner og fylker over 15 prosent

- Det er fenomenalt bra at 29 kommuner og fylker har et økologisk innkjøp på mellom 15 og 25 prosent.  Det er tydelig at flere kommuner og fylker kommer til å nå regjerings målsetting, sier Eva Fröman hos Ekomatcentrum, som er ansvarlig for undersøkelsen.

 

Skåne leder med 13,9 prosent 

Størst andel av økologiske innkjøp har Skåne kommuner med 13,9 prosent, tett fulgt av Stockholm, Jämtland, Dalarna og Gotlands fylke.

- Malmö er en by som satser på miljø. Vi har blant annet drevet et prosjekt med 100 prosent økologisk mat i skolene. Nå går vi videre med 100-prosentsmålet for alle grunnskoler i år 2012, seier Helene Löfven, Innkjøpssjef i Malmø by.

Å handle klimasmart 

Å handle klimasmart står høgt på mange kommuners og fylkestings dagsorden i Sverige. En del enheter får ekstra penger for å gjennomføre dette.
- Grunnen er den politiske målsettingen. Men det avhenger også av hvordan en arbeider med oppfølgingen. Det må i tillegg finnes ildsjeler på kjøkkenet, sier Eva Fröman.

 

Oikos etterlyser tiltak

Oikos etterlyser aktive tiltak fra regjeringen. Geir Ole Sætremyr i Oikos jobber systematisk med å følge opp spørsmål om offentlige innkjøp av økologisk mat. Du kan kontakte han for mer informasjon: setremyr@oikos.no

 

Link til mer informasjon gjennom Doffin 

Annonsører

Samarbeidspartnere