Oikos er aktiv pådriver

15.02.2008
- Oikos jobber aktivt for å gjøre den nye handlingsplanen for økologisk produksjon og forbruk så god som mulig, uttaler daglig leder Reidar Andestad i Oikos. - Vi tror den blir et løft for det økologiske arbeidet fremover. Det er viktig for den økologiske utviklinga i Norge at så mange parter har jobbet så konstruktiv sammen.

Av Jon Magne Holten- Oikos har lagt mye arbeid i å påvirke regjeringas nye handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk som snart vil være klar, sier Andestad. - Nå blir det spennende å se hvor mye av dette Landbruks- og matdepartementet (LMD) vil godkjenne som regjeringens handlingsplan.

Tilskudd til geit

Sentrale saker som Oikos har jobbet for er fritak for Debios kontrollavgift, forbedre tilskuddsordningene for kornproduksjon, sau og gi til økologisk melke- og ammegeit. Oikos har dessuten jobbet for å få laget en strategi for økt økologisk kjøttproduksjon, og for å lage en informasjonsstrategi som vil bidra til en stor vekst i etterspørselen framover.

Ikke helt ferdig

- Handlingsplanen er nesten sluttført, men skal så til sluttbehandling i LMD og før det kan vi ikke se resultatene av alle sakene som vi har jobbet for, uttaler daglig leder i Oikos.
- Men det er gjort en grundig jobb for å gjøre det lettere for produsentene å drive økologisk, sier han.

Innspill til jordbruksforhandlingene

Den aktuelle handlingsplanen vil gjelde for perioden 2008-2010, og inneholder dessuten en strategi for å nå regjeringas mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2015. Målsettingen frem til 2010 blir satt til at 7 % av matproduksjonen og 5 % av matforbruket skal være økologisk. Delmål for matforbruk i offentlig sektor er 7 % i 2010.

Handlingsplanen vil også gjelde som innspill til staten og forhandlingspartene (Bondelaget og Småbrukarlaget) for jordbruksforhandlingene til våren. Her blir mange av tiltakene avgjort.

Handlingsplanen blir utarbeidet av den såkalte Møtearenaen for økologisk produksjon og forbruk. Møtearenaen er oppnevnt av LMD, og består av sentrale aktører i det økologiske miljøet.

Les mer om handlingsplanen for økologisk produksjon og forbruk her:

http://www.slf.dep.no/portal/page?_pageid=53,418236&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=7721&p_d_i=-221&p_d_c=&p_d_v=7721

Annonsører

Samarbeidspartnere