Oikos er glad for Bondelagets støtte til Handlingsplanen

22.01.2009
Norges Bondelag gir klart støttet både til begrunnelsen for økt økologisk produksjon og strategiene i den nye Økologiske Handlingsplanen fra regjeringen. Oikos tror denne støtten gir grunnlag for at langt flere vil legge om til økologisk produksjon fremover.


Bildet: Pål Haugstad leder i Bondelaget

 

*Tyngde bak økologisk handlingsplan*-Det er viktig og hyggelig at Bondelaget så klart støtter den nye Økologiske Handlingsplanen til regjeringen, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad. Dette betyr at det nå er tyngde og bredde bak strategien om økt økologisk satsing i norsk landbruk. Det bør gi grunnlag for vesentlig større omlegging til økologisk produksjon fremover enn vi har hatt de siste årene.  Statsråd Lars Peder Brekk presenterte denne uken en ny strategi for å nå regjeringens mål om at 15% av matproduksjonen i Norge skal være økologisk innen 2015. I dag er litt over 5% av landbruksarealet i Norge økologisk godkjent.*Grunnlag for flere økologisk bønder*


Bondelagsleder  Pål Haugstad sier i en uttalelse at Bondelaget både er enig i begrunnelsen for økologisk satsing og at økologisk produksjon må være en spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig.  -Oikos, fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, er også glad for at Bondelaget støtter forslaget om å sikre stabile rammer for økologisk produksjon, ved at det økologiske kraftfôret må reguleres slik at det ikke overstiger 20% av prisen på konvensjonelt kraftfôr, sier Reidar Andestad.  Dette signalet alene kan få flere til å legge om og bli økologiske produsenter.*Oikos er optimistisk*


-Den økologiske handlingssplanen blir et viktig underlagsmateriele for årets jordbruksoppgjør, sier Reidar Andestad i Oikos, som er optimist med tanke på at både regjeringen og Bondelaget så klar står bak målet om at 15 % av norsk landbrukproduksjon skal være økologisk i 2015. Mye kan gjøres fremover for å få opp tempoet i økt økologisk produksjon. Dagligvarehandelen har også sist høst etterspurt en slik strategi, og sagt at de er klar til å kjøpe langt mer norsk produsert økologisk mat enn de får tak i dag. Også i 2008 var det stor vekst i ettersprørsel etter økologisk mat i Norge.

 

 

Bondelagets pressemelding:

Økologisk landbruk: Etterspørsel må dekkes i Norge
- Etterspørselen etter økologisk mat må dekkes av norsk produksjon, sier Bondelagsleder Pål Haugstad som ikke er helt komfortabel med Regjeringens målsetting om at importerte matvarer er en del av målsettingen om 15 prosent forbruk av økologiske matvarer. - Uansett, understreker han, - er det viktig at rammebetingelsene for produksjon i Norge er tilpasset etterspørselen.

 

Bondelagsleder Haugstad viser til at Norges Bondelag er enig handlingsplanens begrunnelse for økologisk satsning og økologisk landbruk som en spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig.

 

Kostnadseffektive virkemidler

 

- Det er viktig å videreutvikle kostnadseffektive virkemidler for å nå disse målene. Det er derfor positivt at departementet setter mål om maksimalt 20 prosent høyere pris for økologisk kraftfôr i forhold til tilsvarende konvensjonelt fôr, sier Haugstad.

 

Flaskehalser

 

 - For å oppnå en høy produksjon på alle områder er det viktig å fokusere på flaskehalser i økologisk produksjon, sier Bondelagsleder Haugstad og stiller seg positiv til handlingsplanens satsning på økt kornproduksjon.

 

Informasjon og stimulans

 

- Samtidig er det viktig å informere om og stimulere til omlegging til økologisk landbruk, sier Haugstad som støtter handlingsplanens beslutning om å styrke veiledningstilbudet og å fokusere på oppbygging og bruk av faglig nettverk.----------- Oikos sin vurdering av økologisk handlingsplan:
http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10867&wce=dokument

Annonsører

Samarbeidspartnere