Oikos forblir Oikos

19.12.2011
På sist hovedstyremøte i Oikos – Økologisk Norge gikk styret inn for å holde fast på dagens organisasjonsnavn. Dermed avviste styret et forslag om å innstille til Landsmøte at organisasjonen bør kutte ut navnet Oikos og bare hete Økologisk Norge. – Det er bare et år siden vi la til Økologisk Norge bak Oikos i navnet. Det er naturlig å vente lenger før vi gjennomfører nye endringer, sier styreleder Jakob Bjerkem.

Det har kommet opp forslag om at Oikos - Økologisk Norge bør endre navnet sitt til Økologisk Norge.  Styret går ikke inn for at det skal være et forslag på landsmøtet til våren, sier styreleder Jakob Bjerkem, etter styremøte rett før helgen.

 

Hva betyr Oikos?

Ordet Oikos er gresk og er grunnordet bak både økonomi og økologi og betyr hushold. Flere organisasjoner rundt i verden som arbeider med økologisk landbruk kaller seg Oikos, bl.a. i Portugal. Oikos er også navnet på en studentforening på BI i Oslo, men de er ikke del av den økologiske bevegelen, i alle fall så langt.

 

Oikos etablert av tre organisasjoner

De tre tidligere organisasjonene Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og Økoprodusentane bestemte seg for å bli èn ny, samlet organisasjon, og slo seg derfor sammen i september 2000. Her ble Oikos - Økologisk Landslag, som det hette den gangen stiftet og senere er navnet endret til Oikos - Økologisk Norge.


Vil ha fylkeslag og ikke regionlag

Styret har også vedtatt å arbeide for å endre organisasjonsstrukturen. Styret ønsker at dagens regionlag blir delt opp i fylkeslag. Regionlaga dekker i dag flere fylker. Det blir lagt opp til en møterunde på nyåret sammen med regionlaga og lokallaga for å fremme en slik endring, sier Jakob Bjerkem. Oikos samarbeider ofte med fylkenes landbruksavdelinger. Dette vil bli enklere med fylkeslag enn med dagens regionlag. Det har vist seg at dagens regionlag ofte er for store i utstrekning til at det er lett å gjennomføre møter og felles aktiviteter, legger han til. I noen tilfeller kan den foreslåtte endringen bety at vi går over til en organisasjon med bare to nivå. Lokallaga kan bli fylkesdekkende og regionlaga mister sin funksjon. Men dette vil den kommende møterunde og organisasjonsbehandling vise, sier Bjerkem.

 

Oppføging av Landbruksmeldingen

Styret hadde den nye Landbruksmeldinga oppe som en hovedsak på møtet og vil på nyåret arrangere et seminar for å belyse utfordringer i meldinga fra et økologisk ståsted. Styret konstaterer at den økologiske målsettingen på 15 % produksjon og omsetning innen 2020 står fast i meldingen og at økologisk landbruk skal være en spydspiss for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere