Oikos har ny daglig leder

01.01.2013
I dag begynner Regine Andersen som ny daglig leder for Oikos – Økologisk Norge.

Andersen har fulgt utviklingen innenfor økologiområdet lenge og kommer til Oikos med et sterkt engasjement og ønske om å bidra til å løfte arbeidet for et økologisk Norge.

 

– For meg handler økologisk først og fremst om glede, sier hun. – Det handler om gleden over mat fra et landbruk i pakt med naturens økologiske prinsipper; gleden over et landbruk som ikke benytter giftige sprøytemidler men i stedet tar vare på det livsviktige biologiske mangfoldet og jordsmonnet. Det handler om gleden ved god dyrevelferd. Og ikke minst handler det om gleden over å nyte ren mat av høy ernæringsmessig kvalitet som er dyrket med slik omsorg for naturen, sier hun.

 

Andersen har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hovedfag fra Freie Universität Berlin, og kommer til Oikos etter mange års arbeid som forsker/seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

 

Ved Fridtjof Nansens Institutt har hun spesialisert seg på forvaltningen av plantegenetiske ressurser i landbruket både internasjonalt og nasjonalt og ledet et omfattende prosjekt om bønders rettigheter knyttet til genressurser. Prosjektet har hatt stor innflytelse på forhandlingene om bønders rettigheter internasjonalt og på politikkutformingen på området i Norge.

 

Ved siden av arbeidet har Andersen hatt en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Regnskogfondet i en årrekke. Hun har tidligere arbeidet med utviklingsbistand, blant annet i Norad, har omfattende bakgrunn fra strategi- og planleggingsarbeid og har også arbeidet med spørsmål knyttet til dialog og kommunikasjon.

 

Selv om salg av økologiske varer har økt en god del den senere tiden og det vokser fram mange spennende økologiske initiativer over det ganske land, har diskusjonen i media til dels vært preget av motstand. Andersen ønsker å bidra til å snu denne vinden og spre entusiasme for økologisk produksjon og forbruk i Norge.

 

– Oikos har en unik posisjon i Norge som et uavhengig fagmiljø og en kunnskapsbase på området. Dette er en profil jeg gjerne vil bidra til å videreutvikle, sier hun.

 

Hun vil også bidra til å bygge opp og videreutvikle brede allianser for å fremme økologisk produksjon og forbruk i Norge. Innad i organisasjonen ønsker hun særlig å styrke arbeidet for økologiske bønder og produsenter – selve fundamentet for et økologisk Norge.

 

– Oikos er en organisasjon full av muligheter. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle disse mulighetene sammen med Oikos’ styre, stab, lag og medlemmer, sier den nye lederen.

Annonsører

Samarbeidspartnere