Oikos i endring – flere fylkeslag under oppretting

12.02.2012
I helgen var det regionårsmøte for Oikos-Midt-Norge ved Høyskolen i Molde kombinert med faglig seminar. Her ble det valgt et interimstyre for Oikos Møre og Romsdal, og dermed blir det snart formalisert et eget lag for fylket her. Videre går det i retning av at Oikos Trondheim med omland blir endret til Oikos Sør-Trøndelag og Oikos Innherad vil bli Oikos Nord Trøndelag.

Å fremme jordforbedring er sentralt for Oikos- Økologisk Norge.- Vi tror oppretting av fylkeslag vil styrke arbeidet i Oikos, sier daglig leder Reidar Andestad.

 

Fylkeslag underveis

- Dette betyr at i løpet av 2012 vil vi sannsynligvis ha tre fungerende fylkesalg som erstatte regionlaget som har dekt de samme fylkene, sier daglig leder Reidar Andestad som sier dette er en utvikling som styret i Oikos ønsker skal komme.


Hovedstyret har gått inn for at regionlagene endres til fylkeslag for å
-Øke aktiviteten i organisasjonen
-Lettere følge opp fylkesmennenes landbruksavdeling
-Gjøre det lettere å være tillitsvalgte


Alle regionalgene i Oikos er utfordret til å arbeid for å gjennomføre endringer slik at det i stedet blir opprettet fylkeslag.  Regionlagene har årsmøte i disse tider.

 

 

Valg av interimstyret for Oikos - Møre og Romsdalg og Regionstyret

Interimstyre for Oikos Møre og Romsdal: Magnus Jonsson (koordinator, Vikebukt), Reidar Andestad (Molde), Erik Moen (Surndal), Kristian Ormset (Aure).
For 2012 blir det interimstyrene for fylkeslagene og målet er at for 2013 blir dette permanent

Regionstyret som er valgt for 2012 og som leder arbeidet til fylkeslagene er opp og går:
Leder: Randi Horvli, gjenvalg
Nestleder: Jan Naust , gjenvalg
Kasserer: Otto Ekker - gjenvalg
Styremedlem: Ole Vestergaard, ikke på valg og Magnus Jonsson, ikke på valg
Varamedlemmer til styret: Liv Godal Heide, Eivind Bakk, Per Olav Aftret

 

Årsmøte vedtok også å fremme forslag til landsmøte i Oikos om at organisasjonen skal jobber mer med omdømmebygging for økologisk landbruk.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere