Oikos i programmet "På livet laus" på NRK P2

30.04.2013
- Norske forbrukere mangler kunnskap om fordelene med økologisk mat, det er derfor Norge er en sinke i internasjonal sammenheng, sier daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen, i intervju med NRK P2s Kristin Moksnes.

Globalt sett er forbruket av økologisk mat tredoblet, de siste ti årene. Norge er en sinke, bare 1% prosent av maten vi kjøper, og bare 5% av maten vi dyrker, er økologisk.

-Hvorfor det? undrer programleder Kristin Moksnes i NRK P2-programmet ‘På livet laus’. I helgen utfordret hun daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen, til en samtale om dette.

Intervjuet kan du høre her.

Ren mat

Ernæringsargumentet har fått stor oppmerksomhet i markedsføringen av økologiske produkter. Det legges vekt på at økologisk mat produseres uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og de mange tilsetningsstoffene som er tillatt i konvensjonell mat.

- Dette er en viktig begrunnelse for å velge økologisk, sier Andersen i radioprogrammet, som framhever at vi vet svært lite om effektene av samspillet mellom alle disse stoffene i kroppen vår.

Miljø og biologisk mangfold

Likevel mener hun at miljøargumentene burde tillegges større vekt i offentligheten, ikke minst at økologisk jordbruk tar vare på det biologiske mangfoldet i og rundt landbruket.

- Det biologiske mangfoldet i landbruket danner grunnlaget for all matproduksjonen vår, sier Andersen. Hun har vært forsker og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt i 18 år, og forsket på dette temaet i 14 av dem.

- At økologisk landbruk tar vare på og fremmer det biologiske mangfoldet i landbruket er veldokumentert, og dette blir derfor en viktig begrunnelse for å velge økologisk, sier Andersen.

For lite informasjon

Den viktigste årsaken til at forbrukerne ikke velger økologisk, er ifølge en studie fra 2012 at forbrukerne mangler informasjon om fordelene med økologisk mat. Her må det gjøres langt mer, mener Regine Andersen, som også framhever at regjeringens mål om 15% økologisk produksjon og forbruk i 2020 kun kan oppnås om man justerer virkemidlene i henhold til målsettingen.

Annonsører

Samarbeidspartnere