Oikos' klimaseminar: programmet er klart!

19.10.2009
Programmet for Oikos sitt klimaseminar 4. november er nå klart. Her vil vi sette søkelys på de store utfordringene med klimaforandringer, biologisk mangfold og global matsikkerhet og hva den økologiske tilnærminga er. Meld deg på og kom!"Global utfordringer - økologiske tilnærminger"

Økologisk landbruk, klimaforandringer, tap av biologisk mangfold og global matkrise


Tid: onsdag 4. november 2009 kl 0900-1600
Sted: Miljøhuset G9, 6. etg., Grensen 9b, Oslo


>> Last ned programmet (pdf)

Program

Ordstyrer: Jakob Bjerkem, nestleder i Oikos og økobonde i Steinkjer.

0900-0930 Registrering og kaffe

0930-1015 Oikos - velkommen og noen hovedtrekk fra rapporten "Klimautfordringen og økologisk jordbruk". Berit Swensen, utreder i Oikos.

1015-1045 Kan økologisk landbruk fø verden? Økologisk landbruk i utviklingsland. Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos.

1045-1130 Vårt ansvar for jordas framtid - Hvordan møter vi den doble utfordringen å fø en raskt økende verdensbefolkning og samtidig forvalte de begrensede natur ressursene? Om betydningen av et økologisk kretsløpsjordbruk og forbruk. Professor Artur Granstedt, SLU og Biodynamiska forskningsinstitutet.

1130-1300 Økologisk klimavennlig lunsj

1300-1320 Landbruket i et endret klima - hvilke utfordringer vil vi møte? Lillian Øygarden, koordinator for klimagruppa i Bioforsk.

1320-1340 Hvordan kan landbruket redusere klimagassutslippene? Svein Guldal, styremedlem i Bondelaget.

1340-1410 Reduserte lystgassutslipp ved økologisk landbruk? Muligheter og utfordringer. Sissel Hansen, seniorforsker og Grete Lene Serikstad, rådgiver, begge Bioforsk Økologisk.

1410-1430 Økologisk korndyrking, grønngjødsling og humusbygging i praksis. Johan Swärd, økobonde på Hadeland.

1430-1500 Kaffe/te og beinstrekk

1500- 1600 Paneldebatt. Hvordan gjøre framtidas matproduksjon bærekraftig - klima, biologisk mangfold, matsikkerhet?

I panelet:

  • Sissel Hansen, Bioforsk Økologisk
  • Svein Guldal, Bondelaget
  • Berit Swensen, Oikos
  • Audun Korsæth, Bioforsk Øst Apesvoll
  • Artur Granstedt, SLU/Biodynamiska forskningsinstituttet

Ordstyrer: Jakob Bjerkem

 

Påmelding innen 26. oktober på
www.deltaker.no/okoklimaseminar

Seminaret er gratis og det vil bli servert økologisk klimavennlig lunsj.


>> Last ned programmet (pdf)

Annonsører

Samarbeidspartnere