Oikos møter Bondelaget i dag om jordbruksforhandlingene

02.03.2010
I dag tirsdag møter Oikos Bondelaget for å spille inn våre forslag om økologisk landbruk til årets jordbruksforhandlinger. Fra Oikos møter styreleder Kristen Ulstein, nestleder Jakob Bjerkem, styremedlem Geirmund Øglend, daglig leder Reidar Andestad og fagsjef landbruk Jon Magne Holten.
Stimulering av markedet for økovarer vil være Oikos viktigste innspill i dag.

Markedet for økologisk mat må stimuleres
I 2009 økte omsetningen av økologisk mat i verdi med ca 5 prosent, mens volum økologisk mat solgt hadde en nedgang på 8 prosent pga. ”finanskrisen” og andre forhold som mindre tilgjengelighet, manglende markedsføring og motkrefter i landbruket selv. Denne nedgangen er ikke dramatisk, men en tendens som må snus for å opprette en bedre balanse mellom produksjon og markedet for økomat.

Mengde økologisk melk, kjøtt og grønt levert fra produsent har økt det siste året som følge av større omlegging. Dette er i tråd med myndighetenes og økomiljøets ønsker for å nå 15-prosentmålet. Veksten har derfor klart bidratt til et mer miljøvennlig norsk landbruk.

Stagnasjonen i økomarkedet har ført til redusert pristillegg på økokjøttet (storfe og sau), Tine sliter med lønnsomheten på økomelka og vurderer kostnadskutt, og grøntgrossistene selger en god del økologisk vare som konvensjonell. Vi har klare signaler fra økoprodusentene om at dette er demotiverende, og vedvarende dårlig salg vil svært trolig føre til lavere rekruttering og i verste fall økt frafall på sikt. 

Økt vekst i økologisk landbruk (økte areal og produksjon) og dermed dets positive miljøbidrag, er helt avhengig av ny giv i økomarkedet i Norge. Dette har klart høyeste prioritet for å videreutvikle økosektoren i Norge i dag.

Oikos foreslår følgende tiltak:

  • For å styrke markeds- og informasjonstiltak for å stimulere økomarkedet, må midlene til utviklingstiltak økes med 50 prosent. Denne økningen kommer andre tiltaksområder også til gode.
  • Det stilles krav i offentlige innkjøpsbestemmelser og anbudsdokumenter for mat/drikke at minst 15 % av innkjøpene skal være økologiske. Dette er i samsvar med regjeringens målsetting.


Dette er et utdrag av innspillet som Oikos har sendt til Landbruks- og matdepartementet, Småbrukarlaget og Bondelaget.

 

 

>> Last ned hele innspillsnotatet fra Oikos til jordbruksforhandlingene

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere