Oikos møter Landbruks- og matdepartementet om jordbruksforhandlingene

15.02.2010
Oikos møter i dag statsråd Ola Heggem i Landbruks- og matdepartementet for å gi våre innspill til årets jordbruksforhandlinger. Økomarkedet må stimuleres er vårt viktigste krav. Fra Oikos stiller styreleder Kristen Ulstein, nestleder Jakob Bjerkem, daglig leder Reidar Andestad og fagsjef Jon Magne Holten.

Her er fra venstre styreleder Kristen Ulstein, Kersti Mathiassen, fagsjef Jon Magne Holten og daglig leder Reidar Andestad på BioFach i 2009, i dag skal de sammen med nestlededer Jakob Bjerkem overtale LMD til å satse enda tyngre på økologisk landbruk.  Oikos bilde.
 

 

Utdrag fra Oikos sitt innspillsnotat til jordbruksforhandlingene 2010:

Markedet for økologisk mat må stimuleres

I 2009 økte omsetningen av økologisk mat i verdi med ca 5 prosent, mens volum økologisk mat solgt hadde en nedgang på 8 prosent pga "finanskrisen". Denne nedgangen er ikke dramatisk, men en tendens som må snus for å opprette en bedre balansen mellom produksjon og markedet for økomat.

 

Mengde økologisk melk, kjøtt og grønt levert fra produsent har økt det siste året som følge av større omlegging. Dette er i tråd med myndighetenes og økomiljøets ønsker for å nå 15-prosentmålet. Veksten har derfor klart bidratt til et mer miljøvennlig norsk landbruk.

 

Stagnasjonen i økomarkedet har ført til kutt i betaling til økokjøttet (storfe og sau), Tine sliter med lønnsomheten på økomelka og vurderer kostnadskutt, og grøntgrossistene selger en god del økologisk vare som konvensjonell. Vi har klare signaler fra økoprodusentene om at dette er demotiverende, og vedvarende dårlig salg vil svært trolig føre til lavere rekruttering og i verste fall økt frafall på sikt. 

 

Økt vekst i økologisk landbruk (økte areal og produksjon) og dermed dets positive miljøbidrag, er helt avhengig av ny giv i økomarkedet i Norge. Dette har klart høyeste prioritet for å videreutvikle økosektoren i Norge i dag.

 

Oikos foreslår følgende tiltak:

  • For å styrke markeds- og informasjonstiltak for å stimulere økomarkedet, må midlene til utviklingstiltak økes med 50 prosent. Denne økningen kommer andre tiltaksområder også til gode.
  • Det stilles krav i offentlige innkjøpsbestemmelser og anbudsdokumenter for mat/drikke at minst 15 % av innkjøpene skal være økologiske. Dette er i samsvar med regjeringens målsetting.

 

Last ned hele notatet:
>> Innspillnotat om jordbruksforhandlingene 2010 - økologisk landbruk

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere