Oikos møtte hovedsstyret i Bondelaget

02.11.2011
De store samvirkebedriftenes oppfølging av økologisk produkter, var et av tema vi drøftet med landsstyret i Bondelaget, sa styreleder Jakob Bjerkem i Oikos – Økologisk Norge. Det var onsdag at han og Reidar Andestad fra Oikos – Økologisk Norge møtte landsstyret i Bondelaget.
Bjerkem inviterte Bondelaget til å særlig bidra med å få opp offentlige innkjøp av økologisk mat og støtte oppfølging av regjeringens målsetting om 15 % økoloisk produksjon og forbruk innen 2020. Han viste til den positive reaksjonen han har fått fra storkjøkken i Nord-Trøndelag i forbindelse med økologisk matkjøp under Økoveka i Steinkjer.

Oikos ledelsen møtte landsstyret i Bondelage onsdag, her er generalsekretær Per Skorge og leder Nils T Bjørke.  Foto: Bondelaget

 

Jakob Bjerkem som er styreleder i Oikos har tidligere hatt flere tillitsverv i Bondelaget.  Foto: Oikos.

 

- I norsk landbruk står vi sammen om en rekke ting som å fremme matproduksjonen her, motarbeide GMO og fremme et aktivt distiktslandbruk, sier Jakob Bjerkem. Dette var et konstruktivt og åpent møte, seier Jakob Bjerkem som viser til at Bondelaget og Småbrukarlaget gjør en avgjørende jobbe med å ivareta bøndenes økonomiske interesser. Andre tema som var oppe på møtet var modellen for støtte til korndyrking, dagligvarebransjens stadig økte satsting om egne merkevarer, dyrevelferd, energibruken i landbruket og fremming av god agronomi. Mange av våre medlemmer i Oikos er medlem også i Bondelaget og Småbrukarlaget legger han til.

 

Hva var temaene på Bondelagets styremøte, her er en presetasjon på deres hjemmeside.

Annonsører

Samarbeidspartnere