Oikos og Debio drøfter norsk samarbeid med KRAV

11.11.2010
Torsdag møtes ledelsen i KRAV (Debio i Sverige), Oikos - Økologisk Norge og Debio til et strategi- og arbeidsmøte i Uppsala. Oikos sitt landsmøte har gått inn for to nivå på økologisk mat i Norge: et nivå som ligger på EU-standard og som Debio-merket er knyttet til i dag, og et strengere regelverk som kan være det KRAV har utarbeidet som omfatter klima, miljø og sosiale forhold.
- Selv om økomarkedet ikke vokser så mye for tiden i Norge, ser vi dette som framtiden, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Planer om nytt sertifiseringsselskap i Norge

På Debio sitt årsmøte våren 2011 vil det bli fremmet forslag om å opprette et nytt selskap som skal stå for økologisk sertifisering og kontroll. Her er det dialog mellom Debio og KSL Matmerk. I mange land, som Sverige og Tyskland, har en gjennomført en deling mellom de som forvalter/eier økoregelverket og økomerket, og de som kontrollerer at det blir fulgt opp.  Nå vil dette skje også i Norge og Debios fleste oppgaver vil bli ivaretatt av det nye selskapet.

 

Oikos ønsker å sikre lengre bruk av Ø-merket

I Norge har Debio et oppdrag fra Mattilsynet om å kontrollere og sertifisere i henhold til økologiregelverket. Fra sommeren 2011 vil det sannsynligvis være krav om å bruke EUs nye økologo på norske økovarer. Ø-merket vil derfor etter en overgangsordning være frivillig å bruke.

- Oikos ønsker at Debios Ø-merke skal brukes i en lengre periode for å sikre at forbrukerne kjenner igjen økologiske varer i Norge, understreker Andestad.

Behov for strengere økoregler enn EUs

- Samtidig arbeider vi for muligheten for å sertifisere økologiske mat etter strengere regler som dermed kan gi ekstra tillit hos forbrukerne. Det er her drøftingen med KRAV i Sverige kommer inn og også drøftingen av Debios rolle framover, sier Reidar Andestad.


- Det må legges til at vi også i dag har to nivå på økologisk godkjenning i Norge i og med at vi har både Debios Ø-merket og Demeter-merket. Det siste viser at produktet er fra biodynamiske drift som har tilleggsregler. Vi ønsker at det blir videreført, men ser samtidig behov for et bredere forankret merke som også inkluderer klima- og energikrav med mer, avslutter han.

Annonsører

Samarbeidspartnere