Oikos – Økologisk Norge støtter FrP når det gjelder veisalting

19.05.2011
I dag har Stortinget hatt høring om bruk av veisalting etter initiativ fra FrP som vil begrense bruken av dette. På høringen har NAF, Aksjon mot veisalt og Naturvernforbundet hatt innledninger. -Veisalting blir et stadig større miljøproblem. Jordbruksområdet som ligger langs vegene, blir direkte berørt ved at veisalt sprutes ut ved snøbrøyting. Dessuten er det en konstant forurensningsfare ved avrenning. Oikos mener det må bli slutt på veisaltinga i jordbruksområder, fordi det reduserer jordkvaliteten og medfører en betydelig forurensing.

Landbruksområder svekkes med avrenning av veisalt.  Enkelt sagt så er for mye salt verken bra for naturen eller for mennesker, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Bildet viser rødkløver som ikke er saltet!  Foto:  Oikos

 

 

Landsmøtevedtak mot salting i landbruksområder

Oikos vil ha slutt på salting av vei i jordbruksområder på grunn av de miljøkonsekvensene det gir, har Landsmøtet i organisasjonen bestemt.  -Vi oppfordrer Vegvesenet om å utvikle alternative tiltak for å øke trafikksikkerheten står det i tidligere lansmøtevedtaket.

Borghild Tenden i Venstre har også utfordra samferdsesministeren på forholdet salting, miljø og trafikktrygghet. Her er også en debatt om at overdreven salting kan medføre ulykker i tillegg til de miljøkonsekvenser dette gir.  Frp er opptatt av bilskader, nedbryting av veier og miljøskader.  Det er miljø og landbruksskader Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge har vektlagt for å redusere den massive saltingen som blir gjennomført.


Bakgrunnsinformasjon


Fakta fra Statens Vegvesen:
På riks- og fylkesvegnettet ble det i Norge brukt ca:
166 000 tonn salt og 435 000 tonn sand i 2005/06
137 000 tonn salt og 386 000 tonn sand i 2006/07
160 000 tonn salt og 484 000 tonn sand i 2007/08
200 000 tonn salt og 443 000 tonn sand i 2008/09

Gjennomsnittlig saltforbruk i 2008/09 var ca.14 tonn/km på veger hvor strategien er bar veg, og ca.1 tonn/km på veger hvor strategien er vinterveg. Dette er derimot gjennomsnittstall, og saltmengden kan variere mye på forskjellige vegstrekninger.

I følge Nationen ble det siste vintersesong brukt 330 000 tonn salt.

 

En historisk tankevekker

Under Romertiden ble salting av landbruksområdet brukt for å ødelegger avlinger i fiendeland.

 

 

Les oppsalg i Nationen om veisalting

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere