Oikos ønsker norsk avl av husdyr tilpasset økologiske forhold

05.04.2010
­– Vi må støtte opp om norsk avl av husdyrraser og hindre at store utenlandske aktører kjøper opp norske avlsselskaper, mener leder for husdyrgruppa i Oikos, Grete Meisfjord Jørgensen. Det er en grunn til at NRF-kua har blitt en slik etterspurt vare internasjonalt. Når store avlsselskaper overtar markedet for utvikling av raser gis det lite innsyn i avlsplanene.

 

Avlsarbeid for raser som passer til økologisk drift 

I økologisk landbruk stilles det andre og mer varierte krav til dyra og miljøet de skal fungere i. Oikos - Økologisk Norge, mener at målrettet avl på raser som er bedre tilpasset økologisk drift vil bidra til en enda bedre dyrevelferd i økologisk husdyrhold og høyere lønnsomhet for bøndene.

 

Frykter internasjonale avlsselskaper

 

Internasjonale avlsselskaper legger vekt på produksjonsresultater, og en slik ensidig avl kan trolig relateres til flere sykdommer, nedsatt fruktbarhet og adferdsproblemer.
­- Slike problemer er ikke i tråd med prinsippene for økologisk dyrehold og er en stor utfordring for dyrevelferden, fastholder Jørgensen.

Annonsører

Samarbeidspartnere