Oikos oppfordrer Stortinget til å gripe inn

14.05.2014
Stortinget må gripe inn i jordbruksoppgjøret for å hindre en utvikling av norsk landbruk som går på tvers av stortingsflertallets vilje, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

Mindretallsregjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene bryter med folkeviljen, representert ved alle de andre partiene på Stortinget, sier daglig leder Regine Andersen i Oikos - Økologisk Norge.

-Derfor støtter Oikos bruddet i jordbruksforhandlingene og oppfordrer Stortinget til å gi regjeringen nødvendige føringer for et jordbruksoppgjør i tråd med folkeviljen, representert ved flertallet på Stortinget.

Tap for miljø og dyrevelferd

-Skulle regjeringens svake tilbud bli stående, vil det føre til økt sentralisering og en utvikling i retning av industrijordbruk. Som igjen vil sette den høye tilliten til norsk landbruk på prøve. Det vil føre til redusert bruk av norske ressurser og økt import av kraftfôr, samt økt medisinbruk. Miljø og dyrevelferd vil bli de store taperne, og store arealer av dyrebar jord i utkantstrøk vil bli lagt brakk, fortsetter hun.

Kan gi stor skade

Oikos mener vi bør ha et bærekraftig landbruk tilpasset våre naturgitte forutsetninger, basert på lokale ressurser der jorda dyrkes. Vår topografi har gitt oss store ressurser fordelt på mange små enheter og betydelig med utmark, områder som forsyner oss med nær ubegrensede mengder med gress og beitemark. Vi har de beste forutsetninger for å dyrke mat av høy kvalitet, både med konvensjonelle og økologiske metoder. Regjeringen kan utrette stor skade på et samlet landbruk dersom tilbudet går igjennom.

Trenger miljøtiltak

Oikos  - Økologisk Norge appellerer til et samlet Storting om å pålegge regjeringen å endre kursen på jordbruksoppgjøret.

– Stortinget må sikre at små og mellomstore bruk fortsatt skal kunne drives på økonomisk forsvarlig vis, at det vil være mulig å drive jordbruk i distriktene, og ikke minst at miljøvirkemidlene opprettholdes, framholder Regine Andersen.

- Dette siste innebærer at regjeringen pålegges å opprettholde tilskuddene til spesielle miljøtiltak i landbruket og til utviklingstiltak innen økologisk landbruk, sier hun.

Stortinget må avgjøre

– Det er nå det gjelder, og det blir avgjørende for vårt framtidige landbruk at Stortinget benytter denne enestående muligheten til å gripe inn i en utvikling som ellers vil gå på tvers av stortingsflertallets, og dermed folkets vilje, avslutter hun.

Annonsører

Samarbeidspartnere