Oikos oppfordrer til økomelkjakt

07.12.2009
Hvor mye økomelk finnes i din butikk? Oikos oppfordrer alle sine medlemmer og andre interesserte til å bli med på en melkedugnad. Utstyrt med sjekkliste, vil vi besøke flest mulig butikker i hele landet for å kartlegge hvordan tilgangen på økologisk melk er.

Foto: TINE

Økomelk i alle hyller?

Oikos oppfordrer til økomelkjakt!

 

TINE har rapportert om synkende salg av økologisk melk det siste året. Samtidig får Oikos meldinger fra medlemmer om at det er svært vanskelig å finne økomelka i butikken.

 

For å skaffe mer kunnskap om hva som er det egentlige problemet, ønsker Oikos å mobilisere folk over hele landet til en melkejakt i butikkene. Vi ønsker å undersøke så mange butikker som mulig, rundt om i hele landet.

 

Vedlagt finner dere et skjema som skal fylles ut og sendes inn. Send inn et skjema pr butikk. Du kan sjekke så mange butikker som du ønsker. Alle utfylte og innsendte skjema, som Oikos mottar innen fristen, blir med i trekning av fine kokebøker om økologisk mat.

 

Formål med økomelkjakta

Oikos ønsker å finne mer ut av hva som er hovedproblemet når det gjelder melkesalget. Er det butikkene som ikke har økomelk i sortimentet eller som tar inn for lite, slik at det ofte er utsolgt? Er det plasseringen i butikk, som gjør det vanskelig å finne melken, eller er melken godt plassert, men kundene foretrekker annen melk?

 

Viktige å vite i forhold til skjemaet

  • Les forklaringen til skjemaet før du går i butikken (eget ark).
  • Noter navn på butikk, dato for test og klokkeslett for besøk i butikken nøye.
  • Vi har lagt til et tilleggsspørsmål om Økologiske Norgården, det økologiske varemerket til Nortura (tidligere Gilde og Prior). Blir det mye info å hente, så kan dette spørsmålet droppes.

 

Hvordan levere svarene

  • Fyll ut skjema etter anvisning
  • Sende inn på e-post, faks eller pr post.

 

Skjema pr e-post sendes til kersti@oikos.no

 

Faks sendes til : 23 10 96 41

 

Post sendes til:

Oikos v/Kersti Mathiassen

Grensen 9b

0159 Oslo

 

Las ned skjema her:

 

Skjemaet (PDF - printversjon)

 

Skjemaet (i word, til direkte utfylling)

 

Forklaring til utfylling

 

Om økomelkjakta

 

Frist for gjennomføring av testen: fra 7. desember til 15. desember.

 

Frist for innsending til Oikos: Skjemaene må være Oikos i hende senest onsdag 16. desember.

 

Vinnere av kokebøker blir kontaktet direkte av Oikos.

Annonsører

Samarbeidspartnere