Oikos spår økosal i milliardklassen!

24.01.2008
Etter eit rekordår for salet av økologiske varer i 2007, kan omsetjinga i år for første gang runde ein milliard kroner.


Samla for heile landet reknar Oikos med at det blei seld økomat for over 750 millionar kroner i fjor, mot for 519 millionar i 2006.

Prosjektleiar Kersti Mathiassen i Oikos trur omsetjinga av økomat vil runde ein milliard kroner i år.

– Det er veldig rørsle i marknaden no. Mange store verksemder ynskjer å profilere seg med økologisk mat. Det heng saman med all merksemda som er både kring helse, miljø og klima, trur Mathiassen.

Les meire her: http://www.nationen.no/mat/article3299204.ece

Annonsører

Samarbeidspartnere