Oikos' styre håper på ja til jordbruksoppgjøret

30.05.2008
Et klart flertall av økoprodusentene vil si nei til resultatet av årets jordbruksoppgjør, viser en runde som Oikos har gjort blant sine produsentmedlemmer. Styret i Oikos er likevel glad for at det går mot ja ved avstemmingen, selv om en mener at resultatet på det økologiske området er pinlig svakt.

- Her har verken Staten, Bondelaget eller Småbrukarlaget tatt ansvar for å komme med nye tiltak som motiverer flere til å legge om til økologisk drift, med unntak av innen korn, sier styreleder Kristen Ulstein i Oikos.

- Markedets behov for mer norsk økologiske produksjon er ikke vektlagt, nå får partene ta skylden for økt import av økovarer, fortsetter Ulstein.

Det er økningen i de økologiske husdyrtilskuddene som styret i Oikos er redd en skal miste om det blir et nei-flertall og saken ender i Stortinget. - Dette sammen med at Oikos-styret vil berge en noe forbedret økonomisk plattform for både melk- og storfekjøtt, sau og kornprodusenter, sier Kristen Ulstein.

Høyere kunstgjødselpriser vil gjøre lønnsomheten i økologisk produksjon relativt bedre. På den annen side er det ikke gitt kompensasjon på grunn av ekstra høy pris på det økologiske kraftfôret.

Her er litt fakta om økologisk landbruk og årets forhandlingsresultat:

1. Hovedtallene

De brutale hovedtallene:

  • 1 mill. kroner til grønngjødsling (opp til 500 kr per dekar) - NYTT

I nye tilskuddskroner for økologisk produksjon har det for 2008 og 2009 kommet tillegg på 1 mill. (tilsvarer også statens tilbud) til grønngjødsling. Ellers ingen endringer på arealtilskudd.

  • 17,8 mill. kroner er videreføring av tidligere vedtatt omleggingstilskudd
  • 1,2 mill. kroner i økt husdyrtilskudd - NYTT
  • 3,8 mill. kroner er videreføring av økologisk husdyrtilskudd med dagens satser

For økologisk korn er det gitt 20 øre i økt prisnedskriving til 80 øre pr kg. Her er det ikke mer midler enn før, men vridning til fordel for økologisk korn. Også prisnedskriving på kjernebelgvekstene erter og bønner dyrket økologisk har økt.

  • 30 millioner for økologisk kornkampanjen - NYTT, men brukes først i 2011 og 2012

Dette er lagt inn nå, men skal gjøres gjeldende om tre år. Dermed gir dette et helt skeivt bilde av nye budsjettmidler til økologisk landbruk framforhandlet i årets jordbruksforhandlinger.

2. Områder med gjennomslag

Resultater for noen av våre andre krav:

  • Avløserordning for økologisk slaktekylling
  • Krossakorn får nå samme støtte som økologisk korn til modning
  • Prioritering av forskning på økolandbruk
  • 4 mill. liter i økt kvoteramme for økologisk kumelk, og at det åpnes for nyetablering

 

Annonsører

Samarbeidspartnere