Oikos svarer økomotstanderne igjen

22.04.2009
- Arne Grønlund bør lære seg å forstå skilnaden på målsettinga for økologisk landbruk og kva slags utslag den praktiske gjennomføringa regelverk, bruksstruktur og landbrukspolitikk gir, skriv Jakob Bjerkem, nestleiar i Oikos, i eit lesarinnlegg i Nationen.

Seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk synes igjen det er på tide å bruke sin tittel og navnet til sin arbeidsplass - Bioforsk - til å sverte økologisk landbruk i Trønder-Avisa 15. april, skriv Jakob Bjerkem i Nationen 22. april 2009.


Bakgrunnen for Bjerkem sitt innlegg er Aftenposten-oppslaget i vinter om økologisk landbruk og miljø.  


Bjerkem skriv om grønngjødsling:
"Vi som driv økologisk landbruk ser heile tida forbedringspotensial. Vi veit «alle» at grønngjødsling kan føre til større avrenning av næringsstoff enn ved andre dyrkingsmetodar. Men grønngjødsling er aldri sett på som eit ideal i økologisk landbruk. Dette er meir ei «nødløsning» og eit unntak frå hovedregelen i økologisk landbruk. Når det ikkje er muleg å nyttiggjere seg graset i engåra der eit einsidig kornbruk ønsker å legge om til økologisk drift, lar ein altså grønnmassen ligge som «grønngjødsling». Å bruke dette «unntaket» for å bevise at økologisk landbruk er miljøfiendtleg er merkeleg. Det er dessutan ikkje grønnmassen åleine som gir auka avling i kornåret etterpå, men vekstskiftet i seg sjølv, inkludert rotmassen og belgvekstar som samlar nitrogen frå lufta."


Les heile lesarinnlegget i Nationen:
>>  Økologisk landbruk - Nationen 22.04.2009

 

Annonsører

Samarbeidspartnere