Oikos svarer på Folkehelseinstituttets kritikk av fersk melk

13.02.2010
Tusenvis av norske bønder drikker fersk og upasteurisert melk hver dag. - Den økologiske fellesorganisasjonen Oikos reagerer på Folkehelseinstituttets ensidige advarsler mot åpning for salg i Norge av upasteurisert ferskmelk, sier daglig leder Reidar Andestad.

Upasteurisert melk og melkeprodukter selges i mange land. Oikos mener at om det stilles strenge hygiene- og kvalitetskrav til denne produksjonen og om produktene merkes, så bør denne melken kunne selges.

Er fersk melk farligere i Norge enn i Sveits og Italia? spør Oikos. Folkehelseinstituttet advarer mot mulig åpning for salg av fersk upasteuerisert melk i Norge  Foto: Oikos

 

Forbudt i Norge

Det er i dag forbud mot kjøp og salg av rå, fersk melk (upasteurisert melk) i Norge, bortsett fra når salget skjer tilfeldig. Det er NRK Hordaland som melder at Folkehelseinstituttet advarer mot å åpne for salg av fersk melk.  Se saken her.

 

Flere positive effekter av fersk melk

Fersk, nysilt melk fra gård eller seter er den beste melka en kan tenke seg. Det er et framifrå næringsemne med alle egenskaper i behold. Flere studie viser god effekt av rå melk mot allergier. Mange tåler rå, fersk melk bedre enn pasteurisert melk. Når det gjelder risiko, er den heilt minimal dersom dyra er friske, hygienen god, nedkjølinga rask og leveringstida kort.  Se mer informasjon på nettstedet rawmilk.com,  link her.

 

Helen DAvey med flere og pultost

Her er Helen Davey til venstre. Hun har vunnet internasjonal anerkjennelse for sin økologiske pultost og er også medlem av Oikos sitt hovedstyre.  Foro: Oikos. 

Tobakk med advarsel er greit, men fersk melk med advarsel er for farlig!

- Ut fra det Folkehelseinstituttet sier, skulle en ikke tro det gikk an å bo på gård i Norge, når en vet at folk drikker upasteurisert melk hver dag. Dette sier Helen Davey, småbruker og osteprodusent, som har drukket fersk melk i 20 år.

- Hva med de positive aspekter av upasteurisert og ikke-homogenisert melk, spør hun. I Norge er det lov å selge tobakk med advarsel, uten at den har noen som helst positiv helseeffekt, men fersk melk med positive ernæringseffekter skal det ikke være lov å selge. 

Begrunnelsen for forbudet er at ferskmelka kan lagres galt, den har kortere brukstid enn industrimelka eller det kan være dårlig hygiene rundt produksjonen. Dette er mye av de samme innvendingene som kan knyttes til all lokal matproduksjon. Noen allergikere kan ikke drikke pasteurisert og homogenisert melk, men den upasteuriserte fungerer godt. Disse skal ikke få lov til å kjøpe ferskmelka i følge Folkehelseinstiuttet.

 

 Fersk mjølkFotograf: Sara Leinaas

Tapping av fersk melk. Foto: Sara Leinaas.

 

Selges fra automater i Sveits og Italia

En del forbrukere ønsker å kjøpe rå, fersk melk av hensyn til smak, helse og økologi (kortreist mat). Det er en forutsetning at slikt salg skjer lokalt, siden rå melk er mindre holdbar.  I Sveits og Italia finner man melkeautomater hvor en får kjøpt melk som er melket samme dagen.

 

Det tredje siste og siste avsnitt er utdrag av felles høringssvar fra juli 2008 til Mattilsynet fra Oikos, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Slow Food og Norsk Gardsost til spørsmålet om å åpne for salg av  upasteurisert melk i Norge. 

 

Les mer om det her

 

Her er link til det omfattende høringssvaret til Mattilsynet fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet. 

- Jeg finner ikke at disse faginstansene i det hele tatt har sett på positive effekter som kan være knyttet til fersk melk, sier Reidar Andestad i Oikos.

 

Merknader til denne saken kan sendes Reidar Andestad, reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere