Oikos til Møre og Romsdal fylke: Mer villsau, grønt, skolefrukt, nye melkeprodukter

17.09.2009
Møre og Romsdal har ikke knekt koden for økologisk utvikling. Oikos utfordrer Landbruksavdelinga i fylket til å gå inn for en rekke nye tiltak. Torsdag 17.09 er det møte om Økologisk Handlingsplan i fylket.

Musli med yoghurt. Oikos utfordrer Tine til å lage økologisk desserter ved anlegget i Ålesund og lage økologisk Jarlsbergost i Fræna. Det vil og kunne legge grunnlaget for økologisk Grandiosa fra Stranda. Tines bilde.

Vurdering av økologisk landbruk og omsetning i Møre og Romsdal

 

Fakta

Tall for september 2009 viser at det er 174 økologiske produsenter i Møre og Romsdal. Det er en nettovekst på 8 siste året. M & R ligger på 4,3 % omlagt areal pr 1.12.08 mot 5,0 % som er landsgjennomsnittet. Nabofylkene Sør Trøndelag og Nord Trøndelag lykkes på en helt annen måte og er ledende fylker for økologisk utvikling og Sogn og Fjordane har større vekst i antall omlegginger i 2009 enn M & R med 19 mot 8.

  

 • - Det er innen gründer og lokalmatvirksomhet at M & R lykkes med å få fram en rekke økoprodusenter og økoprodukter. Det er her fylket har lykkes mest, sammen med andel arealomleggingen i Sykkylven med satsing på melkeproduksjon og Midsund med satsing på vilsau.

 

 

Fra Oikos stand under Molde Jazz.  Molde Jazz er en av de festivalene i Norge som har gått foran med klar miljøprofil og økologisk mat, ved festivalens utsalgssteder. Oikos bilde
 

Hovedutfordringer innen økologisk for Møre og Romsdal

 • - Økologisk landbruk møter sterkere motstand enn det som er vanlig i resten av landet, dette gjør det krevende for produsenter og reduserer lysten for andre til å legge om. Enkelte produsenter kvier seg for å flagge produktene sine som økologiske.

 

 • - Uklart om MR-fylke Landbruksavdelinga har en drive/vilje for å få opp økologisk produksjon og gjør de gode strategiske grep. Fylket mislykkes for eksempel i søknad om å bli foregangsfylke, omleggingstakten er lav og produsenter gir tilbakemelding om liten støtte utenom innen melkeproduksjon.

 

 • - Den økologiske melka fra Romsdal/deler av Nordmøre blir i stor grad ikke benyttet til økologisk produksjon fordi Tine Midt på Høgset ikke har godkjent mottak for økologisk melk eller at de ikke har nok råstoff i dette området til en slik produksjon. Om det er råstoff det står på på, må en sette i gang en kampanje for å få opp denne. Det er lite motiverende å produsere økologisk melk her, som ikke når frem til forbrukerne som økologisk.. Det er derfor stort behov for å komme i gang med en økologisk melkebasert produksjon i Romsdal/Nordmøre og at en jobber systematisk ovenfor Tine Midt med dette.

 

 

 • - Aktuelle melkebaserte produkter som vi gjerne også vil finne i en økologisk utgave er Jarlsbergosten, og Ridderost. Med økologisk Jarlsbergost vil Orkla lettere kunne kjøre en økologisk pizzaproduksjon på Stranda. Ellers har Oikos etterlyst økologisk brunost, fløte, kaffemelk (småpakker) og desserter. Tine Vest Ålesund har økologisk melkeproduksjon med mulig overskudd av fløte. Her bør en komme i gang med økologisk dessert produksjon. Det finnes knapt slike produkter på markedet i dag.

 

 • - Økologisk kjøtt. Det var gjort en jobb blant produsentene i Sykkylven på å utvikle et eget økologisk kjøttmerke, Tinde Mat, det er uklart hva som er status for dette for tiden. Her er gjerne behov for et nytt prosjekt bygd på tidligere helkjedeprosjekt for å få frem dette lokale kjøttet til markedet.

 

 • - Økologisk villsau produksjon sliter med at det gis lite økologisk tillegg om noe i hele tatt, ingen nasjonal markedsføring av denne type kjøtt. Øre Vilt i Gjemnes tar i mot en del av dette kjøttet. KSL Matmerk jobber med å få en spesialitets merke på villsau fra kysten. Dessverre har de ikke kombinert dette med å kombinere et slikt merke med økologisk produksjon, det ville vært et løft. Ikke mye skal til før hele denne produksjonen kan godkjennes økologisk. Her er det behov for systematisk arbeid med utvikling av produkt, produsentbetaling og foredling og kravene til nasjonalt merke. M & R bør løfte fram dette utviklingsmiljøet med Ingolf Mork og flere. I dag er det utsalg på Skaret.

 

 • - Skolefrukt - få ordinga opp å gå igjen. Her var Møre og Romsdal et ledende fylke og hadde etablert godt samarbeid med bl.a. fruktdyrkere i Sogn og bidrog dermed til et løft i økofrukt produksjonen. Fylket har en stor ressurs i Geir Ole Sætremyr i Ålesund som ledet dette arbeidet. Det er behov for en ny offensiv i MR fylke på dette området, alle Økoløft kommuner bør være med.

 

 • - Det er mulighet med økologisk gulrotproduksjon, og mer annet grønt. Det kan være problem å få fram varene pga logistikk. Høyskolen i Molde kan trekkes inn i logistikkutfordringer knyttet til økologisk produksjon i fylket. Det er behov for en økogrøntplan, slik at markedet i større grad dekkes av økologiske grønnsaker fra Møre og Romsdal. Vårt inntrykk har vært at FMLA ikke har villet støtte dette så langt.

 

 

 • - Når det gjelder vareutvalg i butikkene i fylket, virker det ofte som at det er mindre økologisk grønt, frukt og kjøtt, enn det en ofte finner i tilsvarende butikker på Østlandet. Butikkjedene bør utfordres til å rette på dette, og gjerne gjøre avtaler med lokale produsenter.

 

 • - Viktig er et godt samspill mellom aktører som vil fremme økologisk produksjon. Her bør en forvente at Norsk Landbruksrådgivning, FMLA, Tine, Nortura, landbruksorganisasjonene speler på lag for å oppnå langt mer fremover. Oikos vil gjerne bidra konstuktivt her. Møre og Romsdal fylkes landbruksavdeling kan fort spille en langt mer kreativ og sentral rolle i utvikling av økologisk produksjon framover.

Annonsører

Samarbeidspartnere