Oikos vil forby biegift

23.01.2013
Det er stor sannsynlighet for at sprøytegifter fører til biedød. Dette er en av konklusjonene i en nylig frigitt EU-rapport. Tall fra FN viser at de økonomiske kostnadene av biedød kan bli enorme. Nå krever Oikos - Økologisk Norge forbud mot slike sprøytemidler.

- Vi ber Mattilsynet innføre forbud mot sprøytemidler som utgjør fare for bier og andre pollinerende insekter, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

Rapporten er utgitt av EFSA (European Food Safety Authority) som er EUs mattilsyn. Nylig gjennomførte studier ved Bioforsk Vest på Særheim støtter konklusjonene, og fant sammenheng mellom biedød og sprøytemidler brukt på raps i Norge.

Tall fra FN i 2011 viser at bienes bidrag til matproduksjon i verden har en verdi på om lag 1150 milliarder kroner, noe som også understøttes av tall fra Bayer Crop Science. I USA alene har bienes bidrag en verdi på om lag 85 milliarder kroner.

Det er insektmidler i gruppen neonikotinoider som antas å ha negative effekter på bier. I en rapport fra ECPA (European Crop Protection Association) sponset av Bayer Crop Science og Syngenta, antas verdiøkningen fra bruk av neonikotinoider å være om lag 15 milliarder kroner i EU.

EFSA-rapporten navngir tre virkestoff i denne gruppen, thiametoxam, klotianidin og imidakloprid. Andre sprøytegifter i samme klasse er acetamiprid, dinotefuran, nitiazine, tiakloprid. Både imidakloprid og tiakloprid er fortsatt tillat i Norge.

- Biene er uerstattelige i vårt økosystem, og verdien av å benytte sprøytemidler kan ikke måles opp mot verken det økonomiske eller økologisk tapet på lengre sikt, sier Regine Andersen.

Oikos – Økologisk Norge mener at eksisterende kunnskap gir grunnlag nok for Mattilsynet til å innføre nasjonalt forbud mot bruk av imidakloprid på alle bruksområder, inkludert beisemiddel i lukkede system og beisemiddel på friland for potet.

Mattilsynet bør også utøve føre-var prinsippet og vurdere et nasjonalt forbud mot bruk av tiakloprid i alle kulturer, på friland som innendørs.

- Etter det vi nå vet om effekten av dette insektmiddelet, bør nytten av dette middelet ikke veie mer enn føre-var prinsippet i forhold til biehelse og biedød, sier Andersen.

Et annet aspekt er også dyrevelferd. I dyrevelferdslovens § 2 nevnes honningbier spesifikt. § 3 lyder som følger: Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

- Å belaste honningbier og øvrige pollinerende innsekter, er i strid med dyrevelferdsloven, både etter bokstav og intensjon. Her er det altså både gode økologiske, økonomiske og juridiske grunner til å vurdere et forbud, avslutter Andersen.

Foto: Nadine Martinuzzi / Oikos

biemedprikker

Fakta

  • Tambier, villbier og humler forsvinner over store deler av verden.
  • Colony Collapse Disorder (CCD) har utløst omfattende forskning. En rekke nyere forskningsresultater peker i retning av at kjemisk-syntetiske sprøytemidler i landbruket er en viktig forklaringsfaktor for biedød.
  • Minst en tredjedel av verdens matproduksjon kan bli rammet.
  • Pollinerende insekter utfører tjenester verdt rundt 1150 milliarder. Dette utgjør om lag 10 prosent av verdien av verdens samlede jordbruksproduksjon og nesten hele det norske oljefondet i løpet av to år.
  • Den 15. november 2011 vedtok Europaparlamentet en egen resolusjon om bier, for å redde pollineringen av 84 prosent av planteartene i Europa
  • Storparten av alle blomstrende planter i verden blir til ved pollinering av insekter. I USA står honningbier for hele 80 prosent av pollineringen av matplanter.
  • Av norske produkter som er avhengige av insekter kan nevnes tomater, jordbær, moreller, fersken, plommer, kirsebær, bringebær, bjørnebær, rips, solbær, stikkelsbær, blåbær, raps, og alle kløverarter og belgfrukter.
  • Utenlandske produkter vil inkludere mange typer nøtter, kaffe, kakao, avokado, soyabønner, asparges, brokkoli, squash, agurk, mandler, kiwi, alle typer meloner, appelsiner og alle typer sitrusfrukter.

Referanser og litteratur:

EFSA, “EFSA identifies risks to bees from neonicotinoids”, 16. Januar 2013. URL: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130116.htm?utm_source=homepage&utm_medium=infocus&utm_campaign=beehealth

Thomas Hahn, Steffen Noleppa 2013. "The value of Neonicotiniod seed treatment in the European Union". URL: http://www.neonicreport.com/wp-content/uploads/2013/01/HFFA%20Report.pdf

European Parliment, "Urgent call for EU-wide action to halt bee deaths". URL: http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20111115IPR31527/html/Urgent-call-for-EU-wide-action-to-halt-bee-deaths

Aftenbladet / Bioforsk Vest på Særheim, "Mattilsynet tygger på farlig biegift". URL: http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/jaeren/Mattilsynet-tygger-pa-farlig-biegift-3097280.html

Nicola Gallai, Jean-Michel Salles, Josef Settele, Bernard E. Vaissière 2008. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological Economics (2008).

Annonsører

Samarbeidspartnere