Øko-bønder slipper ut like mye klimagasser - nå

26.03.2010
Økologisk landbruk har potensial til å få ned klimautslippene fra matproduksjon. Men det krever videre utvikling, viser ny rapport fra Oikos, skriver ABC Nyheter.

ABC Nyheter skriver at økologisk landbruk kunne sørget for reduksjon av de menneskeskapte klimautslippene fra Norge. Men: I virkeligheten blir det omtrent like mye klimautslipp av økologisk produsert mat, som av produkter fra tradisjonelt jordbruk.

Det er konklusjonen i rapporten Økologisk jordbruk og klima som er utgitt av Oikos.


Ingen økologisk automatikk

God økologi følger ikke automatisk av at en gård blir godkjent som økologisk går det fram av rapporten, som er skrevet av biolog Berit Swensen.

 

>> Les hele intervjuet med Berit Swensen av journalist Thomas Vermes i ABC Nyheter .

 

Last ned og les hele klimarapporten ved å klikke på rapportens forside oppe til høyre på denne sida.

 

Klimautslipp fra landbruket

Selve landbruksproduksjonen blir anslått til å stå for 13 prosent av de globale klimautslippene.

I tillegg kommer: 

  • Utslipp fra produksjon og transport av kunstgjødsel, sprøytemidler og andre innsatsmidler.
  • Utslipp av karbon fra jordsmonnet når man endrer arealbruken.
  • Utslipp fra transport, bearbeiding videre til matvarer og omsetning.

I alt står dette for 30 prosent av menneskeskapte utslipp.

 

Av Norges utslipp på 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008, regner man med at landbruket sto for 8 prosent.

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere