Øko-epler forurenset av sprøytemidler fra korndyrking

27.11.2013
To bønder som dyrker øko-epler i Danmark har fått eplene forurenset med sprøytemidler fra det konvensjonelle landbruket. Ikke fra naboen, men tilsynelatende fordi det er høye konsentrasjoner generelt i atmosfæren. Vår søsterorganisasjon Økologisk Landsforening ber Miljøstyrelsen og landbruket om å handle.

Illustrasjonsfoto Pixabay.com

Økologisk Landsforening ber Miljøstyrelsen og landbrukets hovedorganisasjon Landbrug & Fødevarer om å handle, slik at det økologiske landbruket, hager, natur og forbrukere kan få være fri for sprøytemiddelrester.

Utbredt sprøytemiddelbruk – dukker opp langt fra der de ble brukt

Landsforeningen melder videre at forbruket av ugressmiddelet prosulfocarb nå er så utbredt, at det på sensommeren og om høsten finnes i betydelige mengder i atmosfæren. Stoffet faller tilsynelatende ned med regn og våtavsettes blant annet på epler, langt fra der hvor det ble anvendt. To økologiske eplehager på Fyn er foreløpig blitt rammet av forurensing med prosulfocarb, som ikke stammer fra sprøyting på naboåkrer.

Selv om det er veldig små mengder på økofruktene, oppfordrer Økologisk Landsforening til handling fra landbruket og om nødvendig myndighetene, for å unngå lignende forurensning i framtiden.

Økologisk skal fortsatt være giftfritt

- At økologisk mat dyrkes giftfritt og derfor ikke inneholder giftrester, er en grunnstein i økologien. Dette er i forbrukernes berettigede forventning til økologiske varer. År etter år finner myndighetene at økologisk frukt og grønt  er fri for pesticidrester når de tester. Sånn skal det fortsatt være, og derfor henvender vi oss i dag til Landbrug & Fødevarer og ber dem om å ta ansvar for å finne en løsning, sier Per Kølster, formann for Økologisk Landsforening - Danmarks forening for økologiske bønder, virksomheter og forbrukere.

Giftstoffer regner ned

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - overvåker såkalt atmosfærisk avsetning av en rekke stoffer - inkludert prosulfocarb. Det høyeste nedfall av  pesticider skjer ifølge DCE's rapporter i september-oktober, og her er prosulfocarb det sprøytemiddelet som bidrar mest til avsetningen.

Thomas Ellermann er seksjonsleder ved Institutt for Miljøvitenskap ved Aarhus Universitet og en av forskerne bak de årlige avsetningsrapporter fra DCE.

- Våre data viser at prosulfocarb spres via våtavsetning - det vil si med nedbør - og i betydelige mengder der hvor vi måler, i perioden september - november. Når et stoff våtavsettes betyr det at stoffet finnes i atmosfæren, og at det sannsynligvis ikke kommer fra nabolaget der det faller ned, sier Thomas Ellermann, som forventer at prosulfocarb også kan finnes andre steder enn der DCE måler.

Derfor kan det i prinsippet også lande på eplene i folks private hager.

Handling og erstatning

Økologisk Landsforening forventer at det konvensjonelle landbruket tar ansvar og eventuelt i samarbeid med Miljløstyrelsen iverksetter tiltak for å redusere bruken av  prosulfocarb, for eksempel ved å innføre begrensninger på mengder eller lage bedre regler for sprøytepraksis.

Hva med Norge?

Boxer er et ugrasmiddel basert på prosulfocarb. Det brukes mot frøugras i høstkorn. I 2012 ble det omsatt 2480 kg virksomt stoff av prosulfocarb i Norge. Det var nytt på markedet i Norge i 2010. Opprinnelig var det bare godkjent til høsthvete, rug og rughvete, men fra og med 2012 er det også godkjent til bruk i høstbygg.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har i sin risikovurdering blant annet skrevet følgende:

"I vann-sediment forsøk har stoffet vist persistens med DT50 på 264 dager. Faggruppen mener at de foreliggende studier tilsier at sannsynligheten for akkumulering i vann/sediment er høy.

Prosulfokarb har middels potensial for fordampning og en rask nedbrytning i luft er beregnet i modeller. Basert på dette, synes stoffet å ha lavt potensial for atmosfærisk transport, men funn av prosulfokarb i regnvann i Sverige med konsentrasjoner opp til 0,4 ug/l kan imidlertid antyde lufttransport".

-Vi i Oikos er selvsagt enige med Økologisk Landsforening i Danmark i denne saken, sier seniorrådgiver Maiken P. Sele. - Vi har egentlig ventet på at noe slikt som dette kunne skje, sier hun.

- Det er bekymringsverdig. Siden det er så mange former for forurensing både i landbruket og ellers, kan det aldri garanteres hundre prosent giftfri mat. Økologisk mat er likevel det beste alternativet, der brukes iallfall ikke kjemisk-syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Det blir interessant å se hva som skjer i Danmark, så må vi også vurdere hva vi eventuelt bør gjøre her i Norge, avslutter hun.

Kilder:

Økologisk Landsforening

Mattilsynet: omsetningsstatistikk for sprøytemidler

Om Boxer fra produsenten Syngenta

Annonsører

Samarbeidspartnere