Øko er selvsagt for Årets unge bonde 2014

12.11.2014
Oikos-medlem Tor Jacob Solberg (32) fra Skiptvet i Østfold er kåret til Årets unge bonde 2014. – Jeg vil jobbe på lag med naturen, sier han i et intervju med NRK. Oikos - Økologisk Norge gratulerer!

– Jeg vil jobbe på lag med naturen og det gjenspeiler driften her, sier årets unge bonde, Tor Jacob Solberg i et intervju med NRK Østfold. – Vi veksler på korn og gress fra egen gård, kuene beiter mye på gården og vi legger til rette for at kua skal få gå med kalven.

To kyr og tomme hender

Tor Jacob Solberg startet i 2004 med to kyr. Han kjøpte sin egen gård på det åpne marked bare 21 år gammel. Han hadde ikke tid til å vente på å ta over gården han har odel på.

– Jeg hadde ingenting, men det var mange som ville meg vel, uttalte den unge bonden til nrk.no

På Berg i Skiptvedt har han utviklet et moderne gårdsbruk med 70 kyr i økologisk drift, og han har klare ambisjoner for videre utvikling.

Dyrevelferd med beiter

– Framover skal jeg fortsette med arbeidet jeg gjør både omkring dyrevelferd, økologisk produksjon og opprydning av gamle beiteområder og skog. Utover dette skal jeg fortsette å engasjere meg i nærområdet og i utdanning for unge bønder, sier Solberg til Nationen.

Brenner for jobben

Tor Jacob Solberg, som har vært elev på Tomb videregående skole, brenner virkelig for jobben som bonde, og han har store ambisjoner for framtida. Han vil satse videre på økologisk produksjon og utvikle og ta i bruk klimasmarte løsninger.

– Jeg vil jobbe mindre og smartere for å kunne trives som bonde i veldig mange år til, uttaler han i flere av seiersintervjuene.

Unike ambassadører

Prisen ble delt ut av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

– Landbruket er avhengig av en sterk rekruttering av dyktig ungdom, og for å få til dette må vi å løfte fram og heie på unge bønder som lykkes. Samtlige av årets finalister er unike ambassadører for næringen, som viser at det er spennende muligheter for alle som brenner for landbruk, uttalte Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under tildelingen.

Les hele intervjuet på nrk.no

Tor Jacob Solberg Årets unge bonde 2014 foto privat Berg gård i Skiptvedt


Fra juryens begrunnelse:

Tor Jacob Solberg satser på sitt eget hjemsted, blant annet gjennom sitt lokale bondelag og i Felleskjøpet Agri der fokuset er på utdanning av unge bønder. Han er opptatt av å rydde gamle beiteområder og skog, og er engasjert i dyrevelferd, bærekraft og økologisk landbruk.

Han har sikret seg faglig utvikling gjennom studier og arbeidsutveksling i New Zealand, som viser stor nysgjerrighet og vilje til læring. Tor Jacob Solberg har vist at man ikke må ha odel for å kunne bli bonde. Han kjøpte selv gård på det åpne markedet i ung alder, noe juryen mener viser både viljestyrke og sterkt engasjement.

Det er juryens oppfatning at Tor Jacob Solberg har en iver og kraft som inspirerer og smitter, og et brennende ønske om å markedsføre norsk landbruk og bidra til rekruttering for næringen.

Grønn utdanning

Årets unge bonde skal være et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. Kåring av Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonalds Norge og Felleskjøpet Agri. Dette er en del av Norges Bygdeungdomslags prosjekt Grønn utdanning, som skal rekruttere flere unge til landbruksutdanning. Landbruks- og matdepartementet har gitt økonomisk støtte til Grønn utdanning.

Annonsører

Samarbeidspartnere