Øko-godkjent mobilt slakteri til salgs

23.10.2015
Hovedaksjeposten i Norges mest dyrevennlige slakteri, Mobilslakt AS, er til salgs. Fiks ferdig, veletablert og med alle godkjenninger på plass. Nå leter gründeren etter de rette kjøperne som kan overta og videreutvikle denne enestående bedriften med dyrevelferd i forsetet.

– Etter 12 års aktiv innsats trenger vi å få friske krefter inn på eiersida og til å stå for den daglige driften, sier veterinær, gründer og hovedeier i Mobilslakt AS, Torill Malmstrøm, til Oikos.no.
Nå er ca 70 prosent av aksjene i dette helt spesielle og EU- og Øko-godkjente slakteriet til salgs. Store investeringer er gjort og alle godkjenninger er på plass.

Ønsker kompetente eiere
– Selv nærmer vi oss pensjonsalder, så nå vil vi gjerne selge en betydelig del av våre aksjer i selskapet til en person eller en gruppe som vil drive Mobilslakt AS videre, fortsetter Torill.
– Vi blir med videre på eiersiden, men da med en vesentlig mindre aksjepost enn i dag. Det vi er ute etter, er nye aktive eiere, kompetente og entusiastiske folk til å overta, sier hun.

Investere, kjøre og slakte
Det Torill ønsker seg, er aktive investorer, helst noen som helt konkret og praktisk både kan kjøre stor lastebil og kan slakte. I tillegg må entusiasmen være på plass og lysten til å drive en slakteribedrift med dyrevelferdshensyn i forsetet.
Alle tillatelser, utstyr og kundeportefølje følger selvsagt med i salget, forsikrer hun. Mobilslakt - Torill Malmstrøm - bilen på veien og inne fra slakteriet Foto Mobilslakt

Voksende kundegrunnlag
Kundene er både økologiske og konvensjonelle bønder over hele landet. Bønder som ønsker å få sine dyr slaktet på gården, uten stress med opplasting og lange kjøreturer på vei til slakteri. Dette gir både bedre velferd for dyrene og bedre kvalitet på kjøttet.
En del av kundene foredler kjøttet videre selv. Med økende satsing på lokal foredling og salg, er dette kundegrunnlaget i stadig vekst.
Men også når kjøttet skal skal selges til kunder lenger unna, vil dyra med fordel kunne slaktes stressfritt på gården. I stedet for at levende dyr skal lastes opp på slaktebil og fraktes lange veier, blir bare ferdig slaktet kjøtt transportert videre med Mobilslakt sin kjølebil.
Direkte fra gården og til kjøperens lager.

Sterk og økende etterspørsel
Når dyrene blir slaktet der de er, blir dyrevelferden så god som det er mulig å gå den. Også kjøttkvaliteten blir en helt annen og mye bedre, når dyrene slipper stress. Stadig flere kokker vet å verdsette det.
Markedet for kjøtt som er produsert på en dyrevennlig måte, har økt mye de seneste årene. Og veksten er ikke avtakende. Snarere tvert imot.

Utviklingsmuligheter
Mobilslakt As har pr i dag utstyr til å slakte sau, geit, lam, gris, rein og vilt. Av storfe kan de foreløpig slakte kalv opp til 100 kilo slaktevekt. Større dyr krever grøvre utstyr, og det er et mål å kunne utvide virksomheten dit etter hvert.
Torill har også selv ledet en utredning av et mulig mobilt fjørfeslakteri, som vil kunne slakte 3500 fjørfe pr dag. Både fjørfeslakteri og utstyr for slakt av tyngre dyr enn i dag vil kreve en del investeringer.
Mobilslakt - Slaktebil på vei til gårdenNår markedet er modent for det, vil begge deler kunne gi gode utviklingsmuligheter for bedriften.

Fiks ferdig operativt
Selv om Mobilslakt AS har besluttet ikke å slakte i høst, er det altså et fiks ferdig og fullt operativt slakteri som selges. Torill underslår ikke at det har vært tunge løft for å få dette til, men nå ser hun framover:
– Vi har i samarbeid med våre aksjonærer og kunder bygget opp Mobilslakt til en levedyktig bedrift som vil kunne bli økonomisk regningssvarende med de rette personene til å stå for driften, sier hun.
– Bruden er klar og ferdig pyntet, sier Torill Malmstrøm med glimt i øyet. – Nå mangler vi bare den rette frieren.


LES MER om Mobilslakt AS

Følg Mobilslakt på Facebook

Se Mobilslakt i praksis på Youtube

Les reportasje om slakt av ureist julegris fra Nationen

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Mobilslakt AS

Annonsører

Samarbeidspartnere