Øko-kunnskap viktig mangelvare

16.06.2015
Mangel på kunnskap om fordelene ved økologisk mat, er den viktigste hindringen for at markedet for økologiske varer tar av i Norge. Dette framgår av årets SIFO-rapport om forbrukstrender.

Statens institutt for forbruksforskning har lagt fram sin nyeste trend-rapport, der de sammenlikner utvikling i forbruksmønstre og holdninger over flere år. En økende andel av forbrukerne sier ifølge rapporten at de har kjøpt økologisk mat i løpet av de siste fire ukene. Økoforbruket i Norge øker, men utgjør fortsatt knapt 1,5 prosent av det totale matmarkedet.

Bedre tilgjengelighet
Noe flere forbrukere sier at de er fornøyde med tilgjengeligheten av økologisk varer i 2015 enn i 2000, selv om mange fortsatt opplever tilgjengeligheten som lav. Færre av forbrukerne sier nå at de aldri eller sjelden kjøper, og flere oppgir at de av og til kjøper økologisk mat.
– Det er gledelig å se at en stadig større andel av forbrukerne sier de har handlet økologiske varer, sier Regine Andersen i Oikos – Økologisk Norge. Dette samsvarer med de siste tallene fra Landbruksdirektoratet, som viser at omsetningen av økologisk mat steg med 30 prosent forrige år.

Ser ikke fordelene
Men både pris og tilgjengelighet er fortsatt viktige barrierer mot kjøp av økologisk mat. SIFO sine funn i årets måling tyder likevel på at det er barrieren knyttet til det å se fordeler med økologisk mat, som i størst grad påvirker hvor ofte forbrukerne kjøper økologisk mat.
– Undersøkelsen bekrefter at det er mangel på informasjon om økologisk mat, som er den viktigste hindringen for at markedet tar av i Norge, påpeker Andersen.
– Folk her til lands er fortsatt ikke klar over fordelene. I andre land, som for eksempel Danmark og Tyskland er kunnskapen om fordelene med økologisk mat i større grad allemannseie.

Må øke forståelsen
Kunnskap om hva økologisk mat bidrar til, er en viktig nøkkel for å øke omsetningen, ifølge rapporten. Det er fortsatt mange forbrukere som ikke kjenner til hva økologisk mat betyr og hvilke miljø- og/eller helsemessige fordeler som er knyttet til produksjonsformen og produktene.
– Skal forbruket av økologisk mat økes slik det er formulert i landbrukspolitikken, kreves det en bedre kommunikasjon ut til forbruker både for å øke forståelsen for hva økologisk produksjon er og for styrke bevisstheten om Ø-merket, konkluderer forskerne i SIFO.

Du finner hele rapporten HER

Kilde: SIFO
Tekst: Marit G. Wright
Illustrasjon: SIFO

Annonsører

Samarbeidspartnere