Øko-suksess på Bondens marked

04.02.2014
Hele 25 prosent av bøndene på Bondens marked, selger økologiske produkter. Andelen økologiske varer øker stadig, helt i tråd med kundenes ønsker.

Stadig mer mat omsettes lokalt, direkte fra produsenten. I 2013 omsatte Bondens marked kortreist mat for over 52 millioner kroner. Dette er nesten en ti-dobling siden oppstarten for ti år siden.

25 prosent økobønder

Og faktisk bringer så mye som hver fjerde tilbyder på Bondens marked økologiske varer til torgs. Det er daglig leder i Bondens marked Norge, Aina Bartmann, veldig fornøyd med.
– Vi har foreløpig ikke eksakte salgstall fra alle de økologiske produsentene, men mye tyder på at den økologiske andelen er økende, sier Bartmann til Oikos.no.

– De økologiske produsentene har spesielt god nytte av å møte kundene ansikt til ansikt, slik de gjør på Bondens marked, mener hun. – Da kan de fortelle den unike historien om maten, og det blir lettere for kunden å akseptere den merprisen som økoprodusenten må ha.

Jule-bonde-marked slo an

Naturlig nok er handelen desidert størst i de største byene, men også mange små byer melder om positiv utvikling og god stemning der bøndene kommer til byen med sine kvalitetsvarer.

– Bondens marked i Trondheim hadde den høyeste totalomsetningen i fjor, med Oslo hakk i hel, melder Bondens marked Norge. I Trondheim solgte markeds-bøndene matvarer for over 15 millioner kroner. Et viktig bidrag til dette var et ti dagers sammenhengende julemarked.

På Bondens marked i Trønderhovedstaden økte salget av økologisk mat med hele 55 prosent bare fra 2012 til 2013, mye takket være ekstra mange markedsdager.

Spydspiss-kunder

– I en rapport vi fikk fra SIFO gikk det klart fram at så mye som åtti prosent av kundene våre i Oslo og seksti prosent i landet som helhet ønsket mer økologiske varer på Bondens marked, framholder Aina Bartmann. – Våre kunder er en spydspiss i det å kreve bedre kvalitet på matvarer.
Gjennom flere år nå, har Oikos - Økologisk Norge og Bondens marked hatt et godt og systematisk samarbeid for å få med flere økoprodusenter. – Det er dette vi nå begynner å se resultater av mener Aina Bartmann, – og vi vil fortsette den innsatsen for å øke enda mer.

Ønsker mer øko

Nærhet, kvalitet og solid innsats fra den enkelte produsent, er aspekter som gjerne trekkes fram som grunnlag for suksessen. Alle trender peker i retning av at dette vil fortsette å øke. Kundene vil mer og mer kunne se bonden i øynene og vite hvor maten kommer fra.

– Vi er veldig fornøyde med det vi har oppnådd til nå, fastslår Aina Bartmann, – og vi vil fortsette innsatsen for å øke enda mer. Nye økoprodusenter ønskes velkommen til Bondens marked, sier hun.

Oikos – Økologisk Norge var sammen med flere organisasjoner med på å dra i gang oppstarten av Bondens marked i 2003, og Oikos er fortsatt med i styret og en nær samarbeidspartner.

Annonsører

Samarbeidspartnere