Økoåret 2014

05.01.2015
En sterk vekst i salget av økologiske varer og nye, oppløftende forskningsresultater er både norsk og internasjonal fasit på Økoåret 2014. Innenlands kan vi i tillegg notere at Sogn Jord- og Hagebruksskule ble reddet, regjeringen holder fast ved 15%-målet og nye medlemmer strømmer til Oikos.

2014 går inn i historiebøkene som ett av de mest fremgangsrike økoårene til nå.

Økosalget økte sterkt

I første kvartal i 2014 økte Coop sitt salg av økologiske varer med hele 26 prosent sammenlignet med samme periode året før:

Myndighetene kunne i sommer rapportere at den totale veksten i salget av økologiske varer økte med hele 30 prosent i første halvår 2014

Og i høst kunne Norgesgruppen rapportere at de fram til da hadde har solgt 50 prosent mer økovarer enn i samme periode i fjor.

I Sverige har enkelte kjeder hatt over 50 prosent salgsøkning, og i Danmark kjøper hele 94 prosent av befolkningen økovarer, mens hele 47 prosent av amerikanske foreldrene sier at minst halvparten av matvarene de kjøper er økologiske og hele 10 prosent sier at de kjøper alt økologisk.

Kraftig omsetningsvekst både i Norge og i utlandet, viser at en økende andel av befolkningen ser de negative effektene av konvensjonell matproduksjon. At stadig flere velger økologisk i butikken er den klareste bevis på en voksende bevissthet om hva maten vår inneholder.

Matprisen ble delt ut for første gang i 2014 i seks kategorier: Årets enkeltvirksomhet, årets kjede, årets arrangement, årets inspirator og til slutt årets utfordring til de som har forbedringspotensial - Les mer om de verdige vinnerne.

Mer fakta på bordet

I løpet av året er det publisert tre solide forskningsrapporter som sier noe om forskjellen på økologisk- og konvensjonelt dyrket mat. Først ut var Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som presenterte en litteraturstudie som dokumenterer at det er betydelige forskjeller mellom konvensjonelt og økologisk jordbruk innen plante- og humanhelse. I sin oppsummering valgte VKM å konkludere med at det ikke er gjort tilstrekkelig forskning til å kunne trekke en klar konklusjon, men de enkelte delrapportene er klart positive i økologisk favør.

Senere på sommeren kom en langt større metaanalyse fra universitetet i Newcastle. Studien bygger på mange av de samme studiene som VKM, men er langt tydeligere i sine konklusjoner: Økologiske matvarer inneholder høyere nivåer av sunne antioksidanter og lavere nivåer av giftige tungmetaller og sprøytemiddelrester.

Som en oppfølger kom Folkehelseinstituttets store mor og barn-undersøkelse. Her konkluderes det med at gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det.

Alle tre studiene er tungtveiende argumenter for opprettholdelsen av Stortingets mål om 15 prosent produksjon og forbruk av økologisk mat innen 2020.

Mer effektivt

På tampen av året publiserte en gruppe forskere fra Berkeley-universitetet en omfattende metastudie hvor de fant en gjennomsnittlig forskjell i avlingsutbytte mellom økologisk og konvensjonell drift på 19,2 prosent.

De fant også at gårdbrukere som gjennomfører de økologiske prinsippene med vekselbruk og ulike sorter på samme åker reduserte avlingsforskjellen til bare 8 prosent. Dette tilbakeviser den tilsynelatende «sannheten» om avlingstap som enkelte har lagt til grunn i økodebatten.

Produksjonen må opp

2014 inneholdt også en bekymringsfull side: Økoproduksjonen i Norge går ned. Skal markedet hovedsakelig justere seg selv, slik regjeringen ønsker, må det finnes varer å kjøpe.

Det er ikke lett å velge økologiske varer i butikken hvis de ikke finnes.

I 2014 har vi også sett at importen av økovarer til Norge er stigende og at danskene satser på øko-eksport.

Vi håper nå at flere norske produsenter ser den økte etterspørselen, og at myndighetene bidrar med insentiver som kan senke terskelen for bønder som ønsker å starte med økologisk drift.

Bedrer artsmangfoldet

I løpet av fjoråret fikk vi også bekreftelse på at økodrift er positivt for artsmangfoldet. En studie finansiert av det svenske forskningsrådet FORMAS, Ekhaga stiftelsen og UK Natural Environment Research Council fant an gjennomsnittlige økning i artsrikdom på mellom 26 og 43 prosent ved økologisk drift.

I det store EU-finansierte forskningsprosjektet BioBio er resultatet enda tydeligere. De kom frem til opptil 45 prosent større artsmangfold på økologiske gårder.

- Selv om artsmangfold isolert sett ikke er det som har åpnet flest øyne for viktigheten av økologisk drift, har mange fått med seg tidens massive biedød. I 2011 anslo FN at bienes bidrag til matproduksjon i verden har en verdi på om lag 1150 milliarder kroner. Derfor er slike forskningsresultater viktige, sier seniorrådgiver i Oikos Maiken Pollestad Sele.

Redd Økoskulen!

Andre gledelige hendelser i fjoråret må vi nevne at Sogn Jord- og Hagebruksskule, landets eneste heløkologiske landbruksskole er sikret videre drift. Et gedigent spleiselag mellom regjering, fylkeskommune, kommune og venneforeningen til skolen har nå sikret fortsatt drift ved skolen.

Den beste maten

Vind i øko-seilene gir seg stadig flere positive utslag. Stadig flere profesjonelle kokker får øynene opp for økologisk mat. I 2014 ble det klart at verdens beste restaurant er økologisk. Norges beste restaurant likeså.

Det samme gjelder de seks beste restaurantene i Skandinavia, ifølge D2.no.

Antallet serveringssteder med økologimerke i bronse, sølv eller gull har økt kraftig siste år. Les mer om dette HER.

Økende oppslutning

Høstens store begivenhet, ØKOUKA ble arrangert med stor suksess og tilstrømming, flere steder i landet. Oikos sitt medlemsblad, magasinet Ren Mat fortsatte å øke opplaget i fjor og nådde til sammen ut til over en kvart million lesere.

Oikos Økologiske Norge når stadig nye øko-interesserte via vår Facebook-side, og i 2014 satte vi ny medlemsrekord, med nesten dobling av medlemstallet fra året før. Vi er nå 4300 medlemmer og blir gjerne flere.

Bli med du også! For bare 1 krone pr dag, kan du bli medlem HER!

Annonsører

Samarbeidspartnere