Økobomull gir samme inntjening som GMO-bomull

20.01.2014
Indiske bønder får like mye igjen for å dyrke øko-bomull som ved å dyrke Bt-bomull, viser ny studie. Samtidig løper de mindre risiko for å havne i gjeldsfella.

Den indiske småskala bomullsdyrkeren får ikke bedre økonomi ved å dyrke genmodifisert Bt-bomull sammenliknet med økologisk bomull, melder Organic Market Info.

Dette er blant funnene i et fireårig dyrkingssystemforsøk, et samarbeid mellom forskningsinstituttet FiBL og den lokale bondeorganisasjonen Biore Association.

Mindre kostnader

Selv om bomullsavlingene ved økologisk dyrking lå noe lavere, i gjennomsnitt 14 prosent over de tre første dyrkingsårene, satt bøndene igjen med den samme inntjeningen.
Forklaringen ligger i innsparingen i produksjonskostnader, som innkjøp av Bt-frø, sprøytemidler og kunstgjødsel. For økobonden ble kostnadene hele 38 prosent lavere, noe som betyr at økologisk bomull kan produseres med betydelig mindre kapitaltilgang for bonden.


Nesten all bomull som dyrkes i India er genmodifisert, bare 0,6 prosent av bomullsarealene dyrkes økologisk, i følge FiBL.

Mindre risiko

Dermed reduseres også bondens økonomiske risiko for å havne i gjeldsfella ved avlingssvikt, som for eksempel kan forårsakes av ekstremvær som flom og tørke.

Studien er gjennomført over fire år fra 2007, som et ledd i forskningsprogrammet: Langsiktig sammenlikning av dyrkingssystemer i tropiske strøk, som også gjennomfører studier i Bolivia og Kenya.

FiBL-forsøk i India. Bomull, hvete, soya. Forsøksfelt  - Forsamling av bønder, Madhya Pradesh -sentrale India

Vekstskifte med soya og hvete

I denne studien ble økologisk bomull dyrket i vekstskifte med soya og hvete.

De foreløpige resultatene av studien tyder på at også økologisk soyaproduksjon er et økonomisk levedyktig alternativ for småbønder under de rådende halvtørre forhold i denne delen av India.

Feltene ligger i Madhya Pradesh i det sentrale India, og forsøkene er gjennomført av forskningsinstituttet FiBL i samarbeid med den lokale bondeorganisasjonen Biore Association, og som ett av flere ledd i et langsiktig forskningssamarbeid.

Fremtidig forskning må undersøke mer langsiktig produktivitet og økonomisk avkastning, særlig av bomull og hvete, og den økologiske effekten av de ulike driftssystemene.

Studien er i sin helhet publisert HER

PDF til gratis nedlasting finner du HER

Annonsører

Samarbeidspartnere