Økobønder får erstatning for sprøytegift-forurensning

11.09.2014
Den danske organisasjonen Landbrug og Fødevarer vil nå erstatte det økonomiske tapet for to økologiske eplegårder som i fjor høst ble forurenset av et konvensjonelt ugrasmiddel. Økologisk Landsforening krever strengere lover.

I fjor høst fikk to danske øko-gårder påvist forurensning av ugrasmiddelet prosulfocarb på sine epler. Frukten kunne dermed ikke selges som økologisk. Den danske bondeorganisasjonen Landbrug og Fødevarer har nå bestemt å erstatte tapet de to økologiske fruktbøndene led.

Kom med høstregnet

Sprøytemiddelet, med produktnavnet Boxer, brukes hovedsaklig mot ugras i høstkorn og potet. Forurensningen antas å være transportert med vind og regn.

- Sannsynligvis har sprøytemiddelet derfor også forurenset frukten i danskenes hager, mener Økologisk Landsforening.

Dansk overvåking av forurensninger i regnvann og dogg, viser nemlig en sterk økning av prosulfocarb i september-oktober. Dette stemmer overens med bruken i høstkorn i følge en rapport fra danske DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Opplysningskampanje

Landbrug og Fødevarer skriver i en pressemelding om saken at de arbeider med en handlingsplan for å redusere problemet. Planen inneholder blant annet informasjon til konvensjonelle danske bønder om hvordan de skal redusere risikoen for at sprøytemiddelet kommer på avveier. Produsenten av stoffet har også innarbeidet denne informasjonen i den danske etiketten på Boxer.

Krever bedre lovverk

Økologisk Landsforening reagerte kraftig allerede i fjor høst og etterlyste et strengere lovverk for å hindre slik forurensning i framtida.

Økologene er nå selvsagt positive til beslutningen fra Landbrug og Fødevarer om å kompensere de økonomiske tapene for de produsentene som ble hardt økonomisk rammet. De kaller det en liten økoseier. Men de fastholder også i en pressemelding om saken, sin etterlysning av et bedre lovverk .

- Økologiske bønder, som ikke bruker sprøytegift, skal naturligvis holdes skadesløse. Men nå kjører åkersprøytene igjen. Vi forventer at miljøministeren vil se på saken og gjennomføre lovendringer for å hindre at forurensningen gjentar seg denne høsten og i fremtiden, sier Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening.

Tredoblet bruk i Norge

Boxer var i 2009 et helt nytt preparat inneholdende nytt virksomt stoff. Siden ugrasmiddelet ble tatt i bruk i Norge i 2010, har bruken økt sterkt. Fra 2012 til 2013 ble omsetningen mer enn tredoblet. 8560 kilo virksomt stoff ble solgt i Norge i fjor. Boxer ble vurdert og godkjent for bruk i Norge i 2009. Den norske etiketten er foreløpig uendret. Heller ikke produsentens bruksanbefalinger til norske bønder er endret pr september 2014.

I april i år ble grenseverdien (MRL) for hvor mye rester av prosulfokarb som er tillatt i EU-området, satt ned for en lang rekke matvarer. Mattilsynet forteller at årsaken til dette ligger i nye analysemetoder som gir en lavere deteksjonsgrense. Man har nå altså utviklet metoder for å finne stoffet, selv om det finnes i mindre mengder enn det man kunne avdekke med de gamle metodene.

I økologiske produkter er det selvsagt helt forbudt med rester av sprøytemidler. I følge Mattilsynets rapport for 2013, ble det i fjor ikke påvist rester av sprøytemidler i noen økologiske produkter i Norge.

Vår omtale av saken i fjor: Øko-epler forurenset av sprøytemidler fra korndyrking

Annonsører

Samarbeidspartnere