Økodebatten fortsetter

28.07.2015
Etter bystyrevedtak om å ikke satse videre på økologisk mat i Stavanger kommune, har debatten gått i Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad. Forslagsstiller Anne-Kathrine Nygård Bergh (H), og nyhetsredaktør i RA Lasse Hansen, ser ut til å mangle kunnskap og helhetsperspektiv, skriver Maiken Pollestad Sele i et innlegg i Rogalands Avis.

«Så lenge det ikke er dokumentert at økologisk mat gir betydelig helseeffekt, er det ingen grunn til å bruke penger på det», mener Anne-Kathrine Nygård Bergh (H) og Lasse Hasen i Rogalands Avis. Har de ikke fått med seg at miljøhensyn er hovedbegrunnelsen for økologisk landbruk? Forstår de ikke at miljø og helse henger sammen?

Kjemisk-syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel er ikke tillatt i økolandbruket, blant annet for å begrense forurensing. Nordmenn ligger i verdenstoppen i antall miljøgifter i kroppen, ifølge Framsenteret. Å begrense sprøytemiddelbruken er også viktig for å ta vare på bier og andre pollinerende insekter, som en tredel av verdens matproduksjon er avhengig av.

Bergh og Hansen henviser til VKMs litteraturstudie fra i fjor, i ettertid er det kommet tre viktige studier: Den mest omfattende internasjonale studien noen gang, som sammenligner næringsinnhold i økologisk og ikke-økologisk mat ble publisert i British Journal of Nutrition. Den viser at økomat inneholder mer nyttige næringsstoffer, samt færre skadelige stoffer. De to andre fra Folkehelseinstituttet viser stor sannsynlighet for at gravide og guttebarn unngår helseproblemer når moren spiser økologisk mat ofte, 21 % lavere risiko for svangerskapsforgiftning, halvert risiko for misdannelse i urinrøret hos guttebabyer.

Bergh og Hansen sier også at økomat er dyrt, men mange eksempler fra våre naboland viser at det er fullt mulig å bruke mer økomat uten økte kostnader. H og FrP sitter i regjering, statssekretær Blåfjelldal har nylig uttalt at målet om 15 % øko fortsatt er prioritert. Høyres egne folk i Stavanger kan fortsatt velge å bidra til Stortingets målsetting slik kommunen har gjort til nå. Rogaland ligger på tredjeplass i økologisk forbruk, bare slått av Oslo og Akershus. Økoprosjektet i Stavanger har nok bidratt betydelig til dette. Dersom målet oppnås er det 85 % igjen til ikke-økologisk mat, Hansens karakteristikk «økologisk tvang», er derfor unødvendig. Salget av økomat utgjør en veldig liten andel av totalen, nettopp derfor trengs det politisk styring og kunnskapsøkning. Etter 15 års erfaring med miljøproblematikk blir jeg oppgitt av manglende politisk vilje til å tenke helhetlig, men det er ikke for sent å legge føre-var prinsippet til grunn og snu.

Se innlegget i Rogalands Avis

Se også tidligere innlegg i debatten:

7.juli i Rogalands Avis:"nei takk til økologisk tvang" av Lasse Hansen, nyhetsredaktør i RA
2.juli i Stavanger Aftenblad:"Høyre-nei til bærekraftig mat" av Daria Maria Johnsen og Eva Berge, MDG Stavanger
24.juni i Rogalands Avis:"Om verdien av økologisk mat" av Bjarne Kvist Hansen, styreleder i Oikos Rogaland
23.juni i Stavanger Aftenblad: "Baklengs inn i framtida" av Alexander Rügert-Raustein, styreleder i fagbladet Økologisk landbruk, Bjarne Kvist Hansen, styreleder i Oikos Rogaland og Anita Middelthon, daglig leder stiftelsen Ullandhaug økologiske gård

Innleggene fra Anne-Kathrine Nygård Bergh i både Stavanger Aftenblad (17.juli) og Rogalands Avis (29.juni), finnes bare i papirutgaven av avisene.Annonsører

Samarbeidspartnere