Økofisk: Innlegg fra Oikos

19.02.2007
Mattilsynet arrangerte en workshop tirsdag 13. februar om økologisk oppdrettsfisk. Her er Oikos sin presentasjon (powerpoint) og bakgrunnsskriv for vårt arbeid på saken, presentert av styreleder Kurt Atle Hansen.


Bakgrunnskriv om Oikos sitt arbeid med økologisk fisk.

Powerpoint-presentasjon om økologisk fisk til workshop 13. februar hos Mattilsynet, av Kurt Atle Hansen.

Annonsører

Samarbeidspartnere