Økoforbrukere lever sunnere

19.01.2015
Forbrukere som oftest kjøper økologiske varer, har generelt et sunnere kosthold enn gjennomsnittet, viser en ny masteroppgave utført ved Danmarks Tekniske Universitet.

Forbrukere som foretrekker økologiske varer, anstrenger seg mer enn gjennomsnittet for å spise sunt til daglig.

De spiser for eksempel mer grønnsaker enn en gjennomsnittlig forbruker, og de vektlegger også signalverdien i sitt forbruk.

Dette fremkommer i en ny masteroppgave ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

Kan øke salget

Analysen som ligger til grunn for masteroppgaven fra DTU, viser at det er gode muligheter for å øke salget av økologiske varer til danske forbrukere, ved å imøtekomme forbrukernes forventninger. Den typiske økoforbruker bor i hovedstadsområdet og har lang eller mellomlang utdannelse. Generelt oppfatter forbrukerne økologisk landbruk som mer positivt enn det konvensjonelle.

Miljø og dyrevelferd

Analysen viser at de viktigste grunnene som forbrukere oppgir for sitt kjøp av økologiske varer, er miljøhensyn og dyrevelferd. I tillegg legger de vekt på matkvaliteten og smaksopplevelsen.

Selv om forbrukere i en blindtest ikke kunne smake forskjell på økologisk og ikke-økologisk kjøtt, foretrakk de klart det økologiske når de fikk vite hva som var hva. Den subjektive opplevelsen av en bedre smak, var altså også viktig ved valg av økologisk kjøtt.

Tilgjengelighet avgjørende

Forbrukerne hadde en klar oppfatning av at økologisk landbruk er preget av idealer, omtanke og nærvær, noe som oppfattes som viktige bidrag til å gi spesielt kjøtt en merverdi.

Men hvis salget av økologisk kjøtt skal økes, er det viktig at det gjøres tilgjengelig for forbrukerne. Det må være lett å finne i kjølediskene. Når det gjelder «hverdagskjøtt», må også prisforskjellen mellom økologisk og konvensjonelt oppleves som rimelig.

Signalverdi

Til helger og spesielle anledninger, er forbrukerne enda mer opptatt av den gode smaken og at kjøttet skal være økologisk. Det å kunne fortelle en god historie om kjøttet og at økologi er noe som prioriteres høyt, var viktig for mange.

Dette viser klart at økologisk kjøtt, i tillegg til opplevd god smak, også har en signalverdi.

Må markedsføre merverdien

Markedsføringen av kjøtt til helg og høytider bør derfor vektlegge opplevelsen av en bedre smak og fortellinger om måten kjøttet er produsert på, mener oppgaveskriveren. Analysen i masteroppgaven ved DTU viser at disse faktorene har klart større betydning enn prisen, når det gjelder kjøtt til spesielle anledninger.

Et godt synlig Ø-merke anses også som viktig, da dette har stor tillit i markedet.

Skal forbruket av økologisk kjøtt økes, må kjøttet være lett tilgjengelig i butikkene og markedsføringen må legge vekt på å imøtekomme forbrukernes forventninger.

Kilde: Foodculture.dk

Annonsører

Samarbeidspartnere