Økogøy i Trøndelag

05.02.2009
-Interessen for omlegging til økologisk drift er veldig stor. Hver dag er jeg ute og gir gratis førsteråd (GFR) til bønder som lurer på om de skal legge om, sier ringleder Anders Eggen i Sør Trøndelag til www.oikos.no. Ekstra mye etterspørsel er det nå rundt rådgivning innen omlegging til økologisk korn.

  

 Alle respekterer økologisk landbruk

Han forteller videre at i Sør-Trøndelag opplever vi at alle bønder respekterer den økologiske produksjonsformen. I rådgivningen vektlegger vi å få interesserte bønder til å besøke andre gårdsbruk som har lagt om og som har sammenlignbar produksjon.  Det er ekstra effektfullt når en bonde kan fortelle om sin egen erfaring, og de interesserte kan drøfte med han hvordan ulike ting gjøres i praksis.

 

Gir ros

Anders Eggen gir særlig ros til landbruksdirektør Tore Bjørkli for å ha vist stor forståelse og engasjement for økologisk landbruk og har vært viktig for de fine resultatene en nå ser i fylket.

 

God lønnsomhet

For tiden er det god lønnsomhet i å legge om til økologisk drift og særlig innen korn på grunn av ekstra støtte i 2 år fremover.  Nøkkelen til mer økologisk produksjon på flere områder som melkeproduksjon, egg og svin er at vi kan produsere mer økologisk korn.

 

Grovfor

På spørsmålet om bruk av grovfor i produksjonen av melk sier Anders Eggen at hans erfaring er at snittet ligger på 75-80 % bruk av grovfor.  Dette fordi det er nøkkelen for at drøvtygging  skal fungere godt.  Han har samtidig forståelse for at noen på grunn av overgang til melkerobot eller andre endringer ved driften må kunne bruke mer kraftfor.  Grensen for dette er i økologisk produksjon 40 %.  I konvensjonell drift er ikke dette regulert.

 

Sør Trøndelag bør bli foregangsfylke

I dag er Sør-Trøndelag det fylket som har lagt om størst andel av arealet sitt til økologisk drift.  Anders mener at fylket fortjener å få status som foregangsfylke.  Landsbruksminister Brekk har lyst ut konkurranse om dette.  Buskerud kommune var tiidlig ute og sa at de kjemper om denne statusen som også gir mer støtte til fylkets arbeid på øko-området.  Det skal nå lønne seg å være best!

Annonsører

Samarbeidspartnere