Økogrend i vest søker fagfolk

30.06.2015
Tre nøkkelpersoner til ei kjernegruppe er det de mangler nå, folkene som vil utvikle ei økogrend i bygda Eide, ytterst ved Sognefjorden. Drømmen kan bli realitet.

– Vi søker tre ressurssterke, frivillige personer, som vil være med å videreutvikle planene fram mot realisering av Økogrenda her i Eide, sier initiativtaker Magnar Eide til oikos.no. – Aller helst folk som kan tenke seg å bosette seg her på litt sikt, men det er selvsagt ikke noe absolutt krav.

Planene for Eide Økogrend ble presentert under årets Aurlandsseminar

Tre fagområder
Økogrenda som er på trappene, skal ligge i Eide i Hyllestad kommune, ytterst ved Sognefjorden. Jordbruk og havbruk, kunnskapsutvikling og -formidling samt bygninger og infrastruktur er de tre viktigste kompetanseområdene de nå trenger å få dekket opp for den videre framdrifta. Tanken er at disse tre fagfolkene, sammen med prosjektleder Eide, skal jobbe videre med konkretisering av planene, budsjettering og finansiering, før det hele kan realiseres.

Samarbeid
Eide Økogrend skal bli et motsvar til utviklinga i dagens forbrukersamfunn som truer vår felles framtid.
Ønsket er å skape et framtidsretta levesett i et samfunn basert på økologiske prinsipper og bærekraftig produksjon. Magnar Eide har allerede i flere år samarbeidet med folk i økomiljøet på Vestlandet og mange gode krefter støtter nå opp om prosjektet.

Se presentasjon av stedet og planene på Vestlandsrevyen

Kommunen er med
Hyllestad kommune er veldig positive og er faktisk blitt en pådriver for økogrenda.

– Hyllestad er en omstillingskommune, som gjerne bistår omstillingsprosjekter for å utvikle næringsgrunnlag og folketall. De støtter prosjektet både økonomisk og med fagkompetanse, forteller Eide. Selv har han arbeidet med planene over lang tid, og han har også samlet erfaringer fra andre som har bygget opp økolandsbyer, både innenlands og utenlands.
– I sommer skal vi ha et strategimøte med kommunen for videre oppfølging.

Realiserbar drøm
Visjonen er nå i ferd med å bli til en realitet. – Nå trenger vi disse tre nøkkelpersonene som kan bli med og løfte Eide Økogrend opp fra tegnebrettet og ut i praksis, fortsetter Eide, som håper på at de rette folkene vil ta kontakt.

– Gjennom Eide Økogrend vil vi utvikle ny kunnskap og vise vei mot en framtidsretta måte å leve på, sier Magnar Eide til oikos.no.

Eide Økogrend - fra plan til realitet


Følg Eide Økogrend på Facebook

Finn mer info om Eide ØkogrendTekst: Marit G. Wright
Foto: Eide Økogrend

Annonsører

Samarbeidspartnere