Økogrønnsaker friskmeldt: Forskerne tok feil!

03.10.2013
Forskerne tok feil om tungmetaller i økologiske grønnsaker. Det er ikke grunnlag for konklusjonene som sto i VGs nettsideoppslag på lørdag. Alle økogrønnsakene i undersøkelsen lå under grenseverdiene for kadmium.

– Alvorlig og uansvarlig av de to forskningsinstitusjonene å gå så tungt ut i media uten å kvalitetssikre forskningen, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

Lørdag publiserte VG en større nettsak om tungmetaller i økologiske grønnsaker og poteter under tittelen ’Alarm om tungmetaller i økologiske grønnsaker'. Oppslaget var basert på en rapport fra CERAD Senter for Fremragende Forskning, som var utarbeidet på bestilling fra Bioforsk, med forskningsdirektør Nils Vagstad i spissen. Oikos uttalte at konklusjonene ble trukket på tynt grunnlag. Rapporten var basert på undersøkelser fra to økologiske og en konvensjonell gård i Hedmark som ligger på alunskiferjord.

Forskerne tok feil

Nå viser det seg at forskerne tok feil, VG ble feilinformert og det er ikke grunnlag for konklusjonene om økologiske grønnsaker og poteter slik det ble skrvet i VG-artikkelen 28.september. Forskerne har operert med gale opplysninger om grenseverdier for kadmium i grønnsaker og poteter. De gikk ut fra at grenseverdiene for kadmium var på 0,05 mg/kg for potet og gulrot, mens den i virkeligheten ligger på 0,1 mg/kg. Faktum er derfor at alle prøvene fra økologiske grønnsaker i undersøkelsen ligger innenfor grenseverdiene for kadmium. Dermed faller grunnlaget bort for å slå alarm om tungmetaller i økologiske grønnsaker.

VG har lagt ut en ny artikkel 3.oktober: Feil om tungmetaller i økologiske grønnsaker.

4.oktober fikk vi denne kommentaren tilsendt fra Institutt for plante og miljøvitenskap ved UMB, CERAD SFF og Bioforsk.

Alvorlig og høyst beklagelig

- Det er alvorlig og høyst beklagelig når kvalitetssikringsrutinene hos både Bioforsk som oppdragsgiver og CERAD som senter for fremragende forskning svikter så grunnleggende, sier Regine Andersen. - Man må kunne forvente at de to institusjonene kjenner grenseverdiene som oppdraget og forskningen er basert på. Det er uansvarlig å gå ut med slik informasjon i media når man ikke har sjekket fakta, sier hun.

- Omdømmet for økologiske grønnsaker og potet blir skadelidende ved slike oppslag, og gårdene som blir rammet kan få betydelig økonomisk tap som følge av slike oppslag, presiserer Regine Andersen. - Vi forventer at Bioforsk tar ansvar for situasjonen som har oppstått.

Bioforsk bør ta ansvar og dementere

Bioforsk har gått ut med en presisering på sin hjemmeside: Sammen med CERAD SFF presiserer de at ikke rapporten tok høyde for at grenseverdiene var annerledes. Studien ble også trukket tilbake fra hjemmesiden, og en korrigert studie skal, i følge Bioforsk, legges ut på nettsiden deres idag.

– Vi mener Bioforsk må dementere opplysningene som ledet til overskriftene om alarmerende tungmetallverdier i økologiske grønnsaker, og sørge for å rette opp igjen inntrykket i de fora der denne informasjonen ble plukket opp. Det er ikke tilstrekkelig med en presisering, slik den er formulert på hjemmesiden til Bioforsk. Vi forventer at Bioforsk dementerer nyheten og rydder opp, framhever Regine Andersen.

Ytterligere svakheter ved rapporten

Det er ikke bare fakta som er feil i studien som ble publisert. Også en rekke unøyaktigheter svekker resultatene. Blant annet refereres det til butikk-kjøpte grønnsaker uten at det angis om disse er konvensjonelle eller økologiske eller hva slags jord de er dyrket i. En av disse prøvene, løk, lå over de korrekte grenseverdiene. Ut fra presiseringen fra Bioforsk om feilene i studien, kan vi slå fast at dette må ha vært konvensjonell løk. Det er underlig at denne informasjonen underslås i rapporten.

Dessuten framstilles studien som en ‘screening-undersøkelse’. Dette kan neppe være et dekkende begrep når man har gjort noen få stikkprøver fra to økologiske og en konvensjonell gård, og så sammenligner dette materialet. Målet med en screening vil som regel være å kartlegge en større populasjon, mens utvalget i denne undersøkelsen er så lite at det ikke kan hevdes å være representativt.

Hvorfor slikt hastverk?

Dette er åpenbart et hastverksarbeid, og nå skal rapporten korrigeres på et døgn. - Vi stiller oss undrende til dette hastverket. Man burde vente til man har solid dokumentasjon, før man henvender seg til offentligheten, presiserer Regine Andersen. - Vi forstår ikke hvorfor det er så viktig for Bioforsk å gå ut med slike opplysninger om økologiske grønnsaker og poteter før de har fått vurdert om kvaliteten på rapporten de har bestilt er tilfredsstillende, sier hun.

Tilliten alvorlig svekket

- Tatt i betraktning at studien bygger på feil og unøyaktigheter, samt på et svært tynt prøveutvalg, mener vi den ikke er pålitelig som forskningskilde. Vår tillit til de to forskningsinstitusjonene er alvorlig svekket. Vi vil heretter etterprøve forskning fra disse institusjonene før vi våger å sette vår lit til dem, fastslår hun.

I presiseringen fra Bioforsk skriver de at nivåene er høye selv om de ligger under grenseverdiene. - Dette virker underlig, all den tid grenseverdiene er fastsatt av myndighetene ut fra det som regnes som trygt, sier Regine Andersen. - Dersom Bioforsk mener at grenseverdiene ikke er trygge, vil vi også gjerne høre deres vurdering av grenseverdiene for sprøytemiddelrester i mat, sier hun.

En grundig og balansert studie er ønskelig

Bioforsk ønsker en bredere anlagt studie om tungmetaller i konvensjonelle og økologiske grønnsaker og poteter dyrket i alunskiferjord. - Vi vil gjerne ha mer kunnskap om tungmetaller i grønnsaker og poteter, sier Regine Andersen. - Vi støtter derfor forslaget fra Bioforsk under forutsetning av at forskningen gjøres på en grundig og balansert måte og at resultatene kvalitetssikres før de formidles til media, sier hun. - For at en slik studie skal ha verdi, må man kunne ha tillit til at resultatene som legges fram faktisk er korrekte og at de er basert på solid dokumentasjon, fastslår Regine Andersen.

Les også: kommentar fra Institutt for plante og miljøvitenskap ved UMB, CERAD SFF og Bioforsk.

Annonsører

Samarbeidspartnere