Økogulrot inspirerer konvensjonelle til å kutte sprøytemiddel

07.09.2009
Gjennom erfaring med sprøytefri økologisk gulrotdyrking, har Solør Grønt kraftig redusert sprøytemiddelbruken i de konvensjonelle åkrene de ha ansvar for. - Normalt sprøyter vi med 50 % av anbefalt dosering mot ugras. Ser vi etter noen dager at det ikke er nok, supplerer vi, sier daglig leder Kjell Johnny Rønning. - Denne virksomheten er et godt eksempel på at økologisk drift er spydspiss for et mer miljøvennlig landbruk, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

Daglig leder i Solør Grønt, Kjell Johnny Rønning, forteller om kraftig redusert spøytemiddelbruk i Solør, som følge av erfaringer med økologisk drift (Oikos-bilde).

 

Kryr av pottis og gulrot i Solør

Sist uke var landsstyret i Oikos på besøk hos SolørGrønt på Braskereidfoss ved Våler, og fikk inntrykk av hvor omfattende gulrot- og potetdyrkingen er i området.

Bilde kjøpt fra Istockphoto. Kan ikke selges videre, men brukes i presentasjoner etc. 

SolørGrønt av de største på gulrot i landet

Solør Grønt er et av de største pakkeriene for gulrot i Norge. I fjor gikk 2 400 tonn gjennom anlegget, derav 100 tonn økologisk. Daglig leder Kjell Johnny Rønning forteller at de i år har 50 dekar med økogulrot og forventer noe større volum. Han forventer ei avling på minst 2,5 tonn økologisk gulrot pr dekar.

Pakkeriet driver med kontraktsdyrking. Det betyr at de gjør jobben ute hos den enkelte bonde. SolørGrønt har bygd opp en moderne utstyrspark for å jordarbeide, så, ugrasrense og høste mer effektivt enn hva en enkeltbonde kan gjøre.

 

Økologisk siden 2002

Selskapet har tatt imot økologiske gulrot fra 2002.  Det var Henrich Jung som var den første som leverte økogulrot til anlegget. Han har også hatt betydning for utvikling av økologisk brokkoliproduksjon i Solør.

 

Den største økologiske gulrotproduksjonen hadde Solør Grønt i 2007 med 200 tonn.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere