Økohandelen første halvår viser nedgang i volum og litt i verdi

16.09.2010
I følge halvårsrapport fra Statens Landbruksforvaltning har det vært en nedgang i både volum solgte varer og i verdi av solgte varer første halvår 2010. I fjor minket volum solgte varer, mens verdien av solgte varer fortsatte å øke. – At verdien av solgte varer går ned sammen med volumet viser at produktene ikke har hatt prisøkning, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Reidar Andestad. Slik var ikke situasjonen under finanskrisen i 2009 da man opplevde prisøkning på de økologiske varene. Her er flere utfordringer som det må gripes fatt i, sier Reidar Andestad. Særlig gjelder dette nedgang i omsetningen av økologisk melk og melkeprodukter, her kan Coops inntreden på markedet med ny økologisk ekstra lett melk være med på å bedre bildet for 2.halvår.

Tine økologiske lettrømme er en suksess, men samlet går økomelkproduktene tilbake også i 1. halvår 2010.  Oikos - Økologisk Norge regner med at konkurransen med Coops økomelk kan endre på dette i 2.halvår, sier daglig leder Reidar Andestad.

 

Propper barna med e-stoffer

-Så lenge norske foreldre propper barna fulle av mat med e-stoffer og hurtigmat og løper ned lavprisbutikkene, vil ikke økosalget øke.  Men vi tror norske forbrukere vil bli mer helse- og miljøbevisste fremover, på linje med hva vi ser i våre naboland, og dermed bli villig til å betale noe mer for å få kvalitetsmat, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 

Økokjøttet kommer ikke frem til forbrukerne

Omsetningen av økologisk kjøtt er en annen utfordring der flere må bidra til at varene kommer ut i butikk.  Når det gjelder volum produsert kjøtt, melk og egg har utviklingen vært positiv, trass i at Tine stoppet betaling av merpris for økomelk til nye produsenter fra 1.mars og Nortura har redusert inntaket av økologiske dyr til slakt. Korn går som ventet  tilbake i et dårlig kornår.

 

Her under følger sammendraget av SLF-rapporten:

Økologisk produksjon og videresalg

Helårsrapporten for 2009 viste at produksjonen av økologisk melk, kjøtt, egg og grønt økte, mens korn gikk ned grunnet et dårlig avlingsår. Men selv om tilgangen var større, gikk videresalget av kjøtt (inklusiv fjørfe) og meierivarer ned. Det var en positiv salgsutvikling på egg og kalkun.

 

Vanskelige vekst- og innhøstingsforhold preget kornåret 2009-2010, noe som også påvirket den økologiske kornavlingen. Totalt ble det mottatt drøyt 10 000 tonn økologisk korn, erter og oljefrø, en nedgang på over 13 prosent i forhold til foregående sesong. Den dårlige innhøstingssesongen førte også til en nedgang i matandelen på det økologiske kornet. Av den totale kornavlingen i Norge utgjorde det økologiske kornet kun 1,0 prosent.

 

Handel ned 

Omsetningstall fra norske handels- og bygdemøller viser en nedgang i salget av økologisk mel på 16 prosent i kalenderåret 2009. Salget av økologisk mel utgjør fremdeles under 1 prosent av melomsetningen fra norske møller. Små økologiske matkornavlinger fører til at aktørene må importere mesteparten av råvareforbruket, nesten 80 prosent av råvareforbruket i det norskproduserte, økologiske hvetemelet i 2009 var importert korn.

 

Økokjøtt tilbake 

Etter et sviktende salg i 2009 har kjøttindustrien i år i større grad tilpasset produksjonen og salget til dette. En stor aktør har kuttet helt ut kalkunproduksjon. Innen egg var det sterk konkurransen og kraftig vekst i produksjonen i fjor, mens salget ikke økte like sterkt. I år har flere aktører gjort tilpasninger for å dempe økologisk produksjon og/eller omkanalisert til egg fra frittgående høns.

 

Produksjonen av økologisk melk har økt i 1. halvår 2010 i forhold til samme periode i fjor. Omsetningen av økologiske meieriprodukter synker imidlertid for TINE. Coop lanserer nå økologisk ekstra lett melk under sitt eget varemerke Änglamark i samarbeid med Rørosmeieriet. Melken skal omsettes i utvalgte butikker i Midt- og Øst-Norge.

 

 

Vanskelig grønt år

Omsetningen av økologiske frukt og grønnsaker i grossistleddet har i 1. halvår 2010 gått ned. Norskproduserte økologiske grønnsaker som tilbys markedet 1. halvår 2010 er, med unntak av veksthusvarene, lagringsgrønnsaker produsert i 2009. Vanskelige opptakingsforhold og avlingssvikt for flere kulturer har preget sesongen. Lave importpriser, som har vært styrende og presset den norske prisfastsettelsen, spesielt for konvensjonelle varer, har også vært en utfordring.

 

Det har de siste årene vært sterk økning i import av økologiske oster. I helårsrapporten for 2009 omtales import av barnemat og konservesvarer under FAT1, og kvantumet av de varene som det er søkt om tollnedsettelser for har gått ned de siste to årene. Ut over dette har ikke SLF kjennskap til reell import, da tolltariffen ikke spesifiserer på økologiske varer.

 

Omsetning i butikk

Etter flere år med økning i det økologiske markedet var 2009 et svakere år for økologisk matvareomsetning. Utviklingen i omsetningen av økologiske varer i dagligvarehandelen må sees i sammenheng med den generelle pris- og markedsutviklingen. Det var et sterkt prisfokus i 2009, og lavpriskonseptene Rema 1000 og Kiwi økte sine markedsandeler, mens andre kjeder fikk reduserte markedsandeler. Dette fikk konsekvenser for omsetningen av økologiske varer, da disse har størst omfang og det er høyest andel økologisk i konseptkjeder som har gått tilbake. Økologiske varer har hovedsakelig fulgt den generelle prisutviklingen (KPI) på mat og drikkevarer, med prisvekst i 2009, og en svak prisnedgang i 1. halvår 2009.

 

 

Omsetningen i dagligvarehandelen av økologiske varer (samlet for norske og importerte) i 2009 gikk ned i volum, men økte i verdi, noe som skyldes relativt sterk nedgang 1. halvår. Det er store variasjoner innen ulike varegrupper i hvordan salgsutviklingen på økologiske varer har vært de siste årene. Det var særlig kjøtt, frukt/ bær/nøtter, grønnsaker, barnemat og meierivarer som hadde en nedgang i volumsalget sett 2009 under ett. I inneværende år har omsetning av økologiske varer målt i volum falt igjen, og nå også for første gang i verdi. Nedgangen i volum i 1. halvår 2010 kan delvis tilskrives omsetningsfall av melk (lettmelk og kefir), men også kornprodukter/bakervarer og en del andre varegrupper hadde nedgang i volum

 

Vekst sammenlignet med 1. halvår 2009

Etter en sterk vekst i omsetningen av økologiske matvarer i siste halvår 2009, viser salgstallene for 2010 så langt en mye svakere utvikling. 1. halvår 2010 er det første halvåret hvor det er registrert en nedgang i omsetningsverdien av økologiske matvarer. Totalt falt omsetningen med 2,7 prosent i forhold til foregående halvår, jf. Tabell 7. Men sammenlignet med 1. halvår i fjor har det vært en vekst på 7,2 prosent til 1. halvår i år, og fra 1. halvår i forfjor vært en vekst på 23,7 prosent. (SLF rapporten s 27.)

 

 

 

Her kan du lese hele SLF rappoorten for 1.halvår 2010.

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere