Økolandbruk inn på Universitetet i Zambia!

12.11.2010
Etter 3 år med undervisning av introduksjonskurs, felt-turer og skriftlige innspill har vi endelig fått svar - økologisk landbruk må undervises som en vitenskap, det er viktig å gi studentene alternativer, særlig i disse tider med klimaendringer, skriver curriculum-komiteen i sin rapport.

Dette må feires! Prosjektmedarbeidere fra alle partnere feiret at økolandbruk nå er blitt en del av undervisningstilbudet på UNZA. Foto: Maiken P. Sele, Oikos.

- Vi er strålende fornøyde, mer mangfold i undervisningen gir flere bein å stå på for et land med store utfordringer, sier prosjektleder i Oikos, Maiken P. Sele.

 

Høyere utdanning

For å sørge for at Zambia får sine egne økoeksperter jobber vi sammen med rektoren på School of Agriculture, Dr. Judith Lungu.  I 2007 leverte vi forslag til Curriculum-komiteen om å inkludere økologisk landbruk som del av undervisningstilbudet.  I mellomtiden har vi undervist et 1 ukes introduksjonskurs i 2008, 2009 og 2010, der en del av de ansatte på universitetet har deltatt. Deltakere på kurset har også vært medlemmer i curriculum-komiteen, departementsansatte, ansatte i andre organisasjoner som driver utviklingsprosjekter.m.fl.

 

Endelig svar
Det har tatt over 3 år, men nå har endelig curriculum-komiteen kommet med sin vurdering og rapport, som sier:

"Curriculum-komiteen anerkjenner at økologisk landbruk må undervises som en vitenskap som bringer nye dimensjoner til landbruk og matproduksjon. Det er viktig å gi studentene alternativer, særlig i disse tider med klimaendringer. Ut fra konsultasjoner med KATC og innlevert materiale, kan økologisk landbruk integreres i kursene under hvert institutt. Dette har blitt gjort. Institutt for Food Science and Technology har også inkorporert en komponent kalt "Sertifisering av matkvalitet og sikkerhet".  I samarbeid med KATC er det mulig at det kan bli et fullt program for økologisk landbruk i framtiden".

 

Flere bein å stå på

- Vi er veldig glade for at økologisk landbruk nå blir del av alle bachelorgradene under School of Agriculture på Universitetet i Zambia, sier prosjektleder i Oikos, Maiken P. Sele. Vi kommer også til å jobbe videre med å få det inn på masternivå, samt en egen grad i økologisk landbruk som såkalt "distance learning". - Det er alltid bra med mangfold i undervisningen, så kan studentene selv velge hva de synes er mest interessant. Uansett vil dette bety at man får flere bein å stå på, hvilket er ekstra viktig i et land hvor de aller fleste bønder ikke har tilgang på nødvendig kapital for å kjøpe dyre innsatsmidler som kunstgjødsel og sprøytemidler, forklarer Sele.

 

Økolandbruk også på ungdomsskoler?

I Zambia undervises det i landbruk på ungdomsskolenivå, Secondary Schools. Dr. Judith Lungu vil gjerne at vi underviser lærere slik at de kan undervise ungdomsskoleelevene også i økologisk landbruk. Vi har derfor lagt inn i prosjektplanen for 2011 at noen skoler og lærere velges ut og blant annet får delta på introduksjonskurset.

 

Info om Oikos' utviklingsprosjekt i Zambia: ODISSA

Oikos jobber med et utviklingsprosjekt i Zambia kalt ODISSA - Organic Development in Sub-Saharan Africa. Vi forsøker å styrke det økologiske miljøet gjennom vår søsterorganisasjon OPPAZ og medlemsorganisasjoner CHOPPA, KATC og WCS. De nevnte organisasjonene gir kurs og oppfølging til småskala bønder i ulike deler av landet, samt hjelper dem med markedsføring og salg.  I tillegg er Universitetet i Zambia partner, som sammen med KATC driver anvendt forskning og informasjonsformidling. Det siste foregår også gjennom et nyhetsbrev som OPPAZ trykker. For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder, Maiken P. Sele på maiken@oikos.no el tlf. 23 10 96 42.

 

 

 

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere