Økolandsby i Norge – selvforsynt med strøm

13.11.2011
Bjugn kommunes best bevarte hemmelighet er et lite, økologisk minisamfunn, Vallersund gård, med så mange nasjonaliteter at de for enkelhets skyld har kuttet ut etternavn. Her bor cirka 40 mennesker, hvorav 15 er psykisk utviklingshemmede, skriver Dagbladet i en større reportasje søndag.
-Dette er en av de 6 Camphill lansbyende som finnes i Norge, opplyser Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge, som forteller at alle vektlegger økologisk matdyrking som del av en antroposofisk grunnholdning.

Handelssted fra 1700 århundre på Fosenhalvøya, Vallersund, nå økolandsby og drives av Camphill lansbyer i Norge.  Foto:  Wikipedia:Marius Meyer

 

Selforsynt med strøm fra vindmølle

- Vi er selvforsynt med strøm fra vindmølla vår. Maten produserer vi også en del av selv, sier bestyrer Hanna Schmeding. Gården har økologisk frukt, grønnsaker, urter og kjøtt. Melk og egg kommer fra nabogården. Utenom gårdsarbeid og andre oppgaver, brukes tiden til musikk, dans, svømming, meditasjon, eurytmi, ridning, lesing og kunstprosjekter. Ikke tv, eller inntak av alkohol.
- Vi har ikke tv i bruk til daglig fordi vi heller ønsker å skape vår egen kultur, enn å konsumere noe andre har laget. Alkoholforbudet kommer av at Vallersund tidligere også var en rusinstitusjon. Vi har valgt å beholde det rusfrie miljøet, sier Hanna.

 

Hjem for 15 psykisk utviklingshemmede

Hun har bodd på gården i ti år, med mann og to barn. De hadde tenkt seg to år på Vallersund, men har blitt værende. - Vi likte måten å arbeide på her. Det er en fantastisk mulighet til å sette antroposofien ut i praksis, sier Hanna.

- Vi er ikke en institusjon, fastslår Hanna. Hun liker ikke ordet «behandlingsplasser » heller. Men Vallersund gård er statsstøttet, og gir hjem, skolegang, arbeid og aktiviteter til 15 mennesker med psykisk utviklingshemming, i alderen 18 til 66 år.


Levefellesskap

Sammen med dem lever ti fastboende medarbeidere. De deler det daglige ansvaret med åtte ansatte og noen praktikanter.
- Vi jobber sammen, driver jordbruk sammen, har fritidsaktiviteter sammen, og drar på ferier sammen. Levefellesskap er en mer riktig betegnelse, sier Hanna, og dreier rattet venstre-høyre-venstre på smale veier ut mot Bjugn. Bilen er felleseie. Hanna forklarer at medarbeidere som henne selv ikke får
vanlig lønn, men lommepenger. De blir delt ut fra en felles pott, etter behov.

 

Dette er et lite utdrag av en større reportasje i Dagbladet søndag

 

Mer informasjon om Camphill landsbyer her.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere